Výzvy

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky, záměry prodeje a práva stavby

Zastupitelstvo města dne 15.9. 2021 usnesením č. 1567/ZM1822/25 rozhodlo o záměru města prodat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Stodolní, Porážková, Masná), včetně všech součástí a příslušenství.

Termín pro zaslání nabídek: 30.11. 2021, do 12 hod

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o záměru zřídit právo stavby  usnesením č. 1568/ZM/1822/25 dne 15.9.2021 k vybraným nemovitým věcem v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava.

Termín pro podávání nabídek: 15.11. 2021, do 12 hod

Zastupitelstvo města dne 19. 5. 2021 usnesením č. 1435/ZM1822/23 rozhodlo o záměru města prodat vybrané nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu.

Termín pro podávání nabídek: nebyl stanoven.


 

Pokud vás zaujala některá jiná proluka či projekt, neváhejte nás kontaktovat. Je pravděpodobné, že na vyhlášení výzvy pracujeme či čekáme právě na váš zájem.