Výzvy

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky, záměry prodeje a práva stavby

 

Rada města rozhodla vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení k této veřejné zakázce usnesením č. 08340/RM1822/128 ze dne 14. prosince 2021.

Termín pro podávání nabídek: 31.3.2022, do 10 hod

Zastupitelstvo města dne 19. 5. 2021 usnesením č. 1435/ZM1822/23 rozhodlo o záměru města prodat vybrané nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu.

Termín pro podávání nabídek: nebyl stanoven.


 

Pokud vás zaujala některá jiná proluka či projekt, neváhejte nás kontaktovat. Je pravděpodobné, že na vyhlášení výzvy pracujeme či čekáme právě na váš zájem.