Výzvy

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky a záměry prodeje

O zahájení předběžných tržních konzultací k připravované veřejné zakázce označené „Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu“ dle návrhu světoznámé Evy Jiřičné rozhodla Rada města Ostravy svým usnesením č. 07137/RM1822/109 ze dne 13. 7. 2021.

Termín pro zaslání vyjádření: 10. 8. 2021

Zastupitelstvo města dne 19. 5. 2021 usnesením č. 1435/ZM1822/23 rozhodlo o záměru města prodat vybrané nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu.

Termín pro podávání nabídek: nebyl stanoven.


 

Pokud vás zaujala některá jiná proluka či projekt, neváhejte nás kontaktovat. Je pravděpodobné, že na vyhlášení výzvy pracujeme či čekáme právě na váš zájem.