Výzvy

Statutární město Ostrava aktuálně eviduje zájem několika investorů, kteří by chtěli  území města využít pro své investiční záměry, pro realizaci objektů převážně infrastruktury bydlení a služeb v souladu s územním plánem. Proto město Ostrava vyhlašuje výzvy k podání nabídek na realizaci investičního záměru, a to pro lokality:

    • Karolina/Slza
    • Trojzubec
    • Nové Lauby

Karolina

Karolina je jedinečným rozvojovým prostorem v blízkosti centra města a novou moderní čtvrtí. Ostrava plánuje zástavbou této plochy rozšířit městské centrum a propojit na jedné straně historické jádro s již existujícím moderním administrativním a obchodním centrem.

Jde o dvě rovinaté proluky pod označením Karolina / Slza a Trojzubec. Poloha těchto pozemků umožňuje synergii budoucích funkcí nové zástavby a stávajících funkcí významných kulturních, společenských a obchodních institucí. Cílem města je vytvořit z centra Ostravy urbanisticky a architektonicky zajímavý a zároveň živý a příjemný prostor jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky. Územní plán k těmto lokalitám stanovuje využití smíšené plochy pro bydlení a občanskou vybavenost určenou pro centrální oblast města (např. bytové domy, obchody, služby, administrativa, úřady, kulturní, vzdělávací, sportovní a společenská zařízení, stravování, ubytování apod.).

Pro obě stavby je vydané platné územní rozhodnutí. V případě, že je budoucí investor nebude chtít využít, bude nutné respektovat základní regulační podmínky pro danou lokalitu.

Podmínky výzev, včetně stanovené minimální ceny, jsou k dispozici pro plochu pod označením Trojzubec a pro plochu pod označením Karolina /Slza či na Úřední desce pod čísly: 756/2019 a 760/2019.

 

Zdroj mapy: googlemaps.cz


Blok Nové Lauby

Proluka nazvaná „Nové Lauby“ se nachází v centrální části města Ostravy vedle Masarykova náměstí mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou. Jedná se o lokalitu, která byla dříve zastavěna blokovou zástavbou, snesenou pro její špatný technický stav. Řešené území je součástí městské památkové zóny.

Plocha proluky je nyní využívána pro parkování s vjezdem z ul. Pivovarské. Tento smluvní vztah bude s dosavadním nájemcem ukončen.

Zájemce o plochu se musí řídit platným územním rozhodnutím. V souladu s územním rozhodnutím má být na předmětném pozemku umístěna novostavba obytného bloku tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku max. rozměrů 57,4 x 47,4 m s maximální výškou 19,36 m a má být zastřešen vegetačními plochými střechami, uvnitř ozeleněné atrium. Parter má být využit částečně pro bydlení a z části pro nebytové prostory, ve 2. NP – 5. NP budu umístěny byty velikosti 1+kk – 4+kk. Celkový počet bytů má být 85. Parkování je navrženo v hromadné garáži, v počtu 3 podzemních podlaží se 174 garážovými stáními.

Podmínky výzvy včetně stanovení minimální ceny naleznete ZDE.

Zdroj: googlemaps.cz