VÝZVY

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky a záměry prodeje

Plzeňská

  • Zastupitelstvo města dne 19. 5. 2021 usnesením č. 1435/ZM1822/23 rozhodlo o záměru města prodat vybrané nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu.
  • Termín pro podávání nabídek: nebyl stanoven.
  • Způsob podání nabídek: nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena na adresu jeho sídla (Magistrát města Ostravy,  Odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava).

Pokud vás zaujal jiný nezastavěný pozemek či projekt, neváhejte nás kontaktovat. Je pravděpodobné, že na vyhlášení výzvy pracujeme či čekáme právě na váš zájem.

LinkedIn