Rezidence Stodolní

Zastavěné území s vysokým rozvojovým potenciálem v jádrovém území města. Řešené území o celkové rozloze 4 350 m² (pozemky parc. č. 1947, část 1942, 1946 a 1948 v k. ú. Moravská Ostrava) ohraničují ulice Porážková, Stodolní a Masná a na severu tvoří hranici plocha po vybouraném objektu, který sousedil s historickou budovou bývalých městských jatek.

Stávající objekty mohou být úplně nebo částečně zachovány, rekonstruovány a doplněny novou výstavbou. Po dohodě s vlastníky mohou být objekty i zcela zdemolovány a nahrazeny novou výstavbou.

Bližší informace k území uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy.


Soulad území s územní plánem

Podle platného územního plánu leží soubor pozemků k.ú. Moravská Ostrava v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení. Tyto plochy slouží pro bydlení a občanské vybavení integrované převážně v domech městského charakteru.

Z hlediska způsobu využití se jako optimální jeví výstavba občanského vybavení (stravování, ubytování, obchody, služby, administrativa, kulturní a společenská zařízení).


Lokalita

Soubor pozemků v centrální části města, která je v současné době postupně obnovována a která by se měla v budoucnu stát novou kulturní čtvrtí města. Pozemky sousedí s historickou budovou bývalých městských jatek, která se do konce roku 2021 promění v Galerii moderního umění. V blízkosti sídlí i jedna z nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí České republiky Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Na protějších ulicích Janáčkova a Masná město realizuje výstavbu nového sedmipodlažního bytového domu. Nabízeným pozemkům přiléhá i populární zábavní ulice Stodolní.

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

  • galerie PLATO: 1 min pěšky
  • ul. Stodolní: v místě
  • ul. Nádražní: 5 min pěšky
  • OC Forum Nová Karolina: 3 min autem

Dopravní dostupnost

  • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 6 min. pěšky
  • MHD zastávka Stodolní (tram): 5 min pěšky
  • stanice bikesharingu:
   • Galerie Plato: 1 min pěšky
   • železniční zastávka Stodolní: 1 min pěšky
  • železniční zastávka Stodolní: 1 min pěšky
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Českobratrská: 2 min. autem
  • ul. Místecká: 3 min autem

Přílohy

Přílohy v zazipovaném souboru jsou ke stažení ZDE.

Seznam příloh: Regulační podmínky včetně příloh; Rezidence Stodolní_prezentace.


Fotogalerie

  • Indikativní ilustrace řešeného území jsou dílem pana Ondřeje Sikuly
  • Letecký snímek: zdroj Google Earth