Průmyslové zóny

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov (SPZ) o rozloze 200 ha, jejíž pozemky vlastní Statutární město Ostrava, je jedinečnou příležitostí pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť.

Zóna se nachází 25 km jižně od centra Ostravy, metropole regionu s více než 1,2 milionu obyvatel, a nabízí tak dostatečné kapacity pracovní síly v blízkém okolí.

Aktuálně sídlí ve Strategické průmyslové zóně Mošnov celkem 6 významných společností, které již v zóně proinvestovaly 14,6 mld. Kč a vytvořily téměř 3 903 pracovních míst (k 31. 12. 2019). Mezi společnosti sídlící ve Strategické průmyslové zóně Ostrava Mošnov patří:


Volné kapacity

Strategická průmyslová zóna /světle modře vymezené území/

V současné situaci je obsazenost zóny 80%. K prodeji zůstává 55,5 ha volných ploch.

  • 50 ha v jihovýchodní části Strategické průmyslové zóny. Nabízíme jako celek, ale i jako dílčí části dle požadavků investorů.
  • 3 ha a 2,5 ha v centrální části zóny. Plocha v místě E o velikosti 2,5 ha bude k dispozici až v rozmezí následujících 2-3 let.
  • 2,5 ha ve východní části vedle investora C.

Administrativní centrum /červeně vymezené území/

  • Z celkových 26 ha nabízíme několik drobnějších ploch o velikostech 1-2 ha.  S ohledem na blízkost letištní budovy budeme  u zájemců o koupi klást důraz na architekturu nové výstavby.

Technická infrastruktura

Všechny sítě připraveny na hranicích pozemků. Správci sítí:

  • Elektřina: ČEZ distribuce
  • Plyn: GridServices ve spolupráci s Innogy
  • Plyn: GasNet
  • Voda: SMVaK a.s.
  • Kanalizace/splašková voda: SMVaK a.s.

Pro nově příchozí investory byla vybudována v jihovýchodní části lokality retenční nádrž na ploše 2 860 m2.

Zastavitelnost území:

Platí pravidlo 80:20, tedy 80 % plochy může být zastavěna, minimálně 20 % musí zůstat pro zeleň.

Výškové limity:

Výška staveb nesmí překročit limit 291 m n.m. (tzv. vodorovná úroveň letiště, kdy rostlý terén se pohybuje cca 245 -260 m n.m.), a to dle limitní studie řešené prostřednictví Řízení Letového provozu a schválené Úřadem pro civilní letectví. Limitní studie také stanovuje další výšky, od kterých je zapotřebí posuzovat individuálně vliv objektů na zaměřovací a komunikační zařízení letiště. V případě Strategické průmyslové zóny Ostrava Mošnov jde o 273 m n.m.


Dopravní dostupnost

Průmyslová zóna se nachází v blízkosti letiště Mezinárodního Letiště Leoše Janáčka, které je největším regionálním letištěm v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem. Letiště provozuje pravidelné a charterové linky včetně cargo přepravy. Letiště je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu, včetně skladových zařízení. V roce 2020 přibyla pravidelná linka Ostrava – Varšava,  a dočasná linka Ostrava – Praha. Obě provozují polské aerolinky LOT Polish Airlines. Nově také propojila letecká nákladní linka Ostravu s německým Kolínem nad Rýnem. Společnosti Ostrava Airport se podařilo podepsat smlouvu s jednou z největších logistických společností na světě UPS. 

Území disponuje kolejovou tratí, která spojuje letiště s obcí Sedlnice a dále se ve Studénce napojuje na hlavní železniční koridor mezi Ostravou a Prahou nebo Brnem. Součástí stavby je zastřešený terminál, který s letištní odbavovací halou spojuje krytá chodba. Cestující se tak z vlaku na letiště dostanou suchou nohou. Kolejového napojení mohou využívat rovněž investoři v rozvojové lokalitě.

V ploše Ostrava Multimodial Airport Park vznikne v nejbližší době kolejový terminál s portálovými jeřáby (vydané stavební povolení), železniční vlečka pojme vlaky o délce až 700 m.

Lokalita je napřímo napojena na  rychlostní komunikaci I48 (450 m; silnice se však bude překládat blíže k průmyslové zóně, nová vzdálenost bude činit cca 100 m), D48 (2 km) a dálnici D1 (8,5 km).

Zóna je také dostupná skrz ostravskou a regionální hromadnou dopravu.  Několik desítek spojů zajišťuje obsluhu zóny na denní bázi.   Autobusové zástavky byly vybudovány i u závodů společností Mahle Behr a Hyundai Mobis.


Kontakt

V případě zájmu o tuto průmyslovou zónu se na nás obracejte prostřednictvím emailové adresy pozemky@ostrava.cz.


Galerie


Přílohy


Další informace

Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj memorandem ze září 2020 stvrdili zájem o spolupráci a společnou koordinaci při dalším rozvoji širšího zájmového území Mošnov. Rozvoj by se měl týkat především prodloužení kolejového vedení pro zajištění obslužnosti ploch připravovaných Moravskoslezským krajem, dále rozšíření silniční komunikační sítě a rozšíření technické infrastruktury. Průmyslová zóna se tak otevře dalším podnikatelským subjektům z oblasti logistiky, administrativy, výzkumu a vývoje.

Aktuální informace k vývoji naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje, vč. dalších dokumentů je stažení.