PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov (SPZ) o rozloze 200 ha, jejíž pozemky vlastní Statutární město Ostrava, je jedinečnou příležitostí pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť.

Zóna se nachází 25 km jižně od centra Ostravy, metropole regionu s více než 1,2 milionu obyvatel, a nabízí tak dostatečné kapacity pracovní síly v blízkém okolí.

Aktuálně působí ve Strategické průmyslové zóně Mošnov celkem 8 významných společností, které již v zóně proinvestovaly 15,7 mld. Kč a vytvořily téměř 3 900 pracovních míst (k 31. 12. 2020). Mezi společnosti sídlící ve Strategické průmyslové zóně Ostrava Mošnov patří:


Volné kapacity v SIZ /v mapě níže modře vymezené území/

V současné situaci je obsazenost zóny 80%. K prodeji zůstává 59,5 ha volných ploch.

 • 51,3 ha v jihovýchodní části Strategické průmyslové zóny. Plocha pro strategickou investici.
 • 5,5 ha v centrální části zóny (jsou k dispozici samostatně jako dva pozemky 2,89 ha a 2,56 ha, nebo dohromady jako celek 5,5 ha).
 • 2,6 ha ve východní části

Administrativní centrum /v mapě výše červeně vymezené území/

 • Areál je využíván jako komerční zóna a v současné době zde sídlí desítky firem.
 • Investorům nabízíme k dispozici plochu o celkové rozloze 10 hektarů (z celkových 26 hektarů), pozemky jsou ve vlastnictví města Ostravy.
 • Vzhledem k blízkosti mezinárodního letiště a atraktivní poloze v rámci zóny se předpokládá využití pro výstavbu nové administrativní budovy, výzkumných a vývojových zařízení , hotelu apod.
 • Město Ostrava bude pečlivě posuzovat architekturu nové výstavby.

Projekty privátních investorů


Technická infrastruktura

Všechny sítě připraveny na hranicích pozemků. Správci sítí:

 • Elektřina: ČEZ distribuce
 • Plyn: GridServices ve spolupráci s Innogy
 • Plyn: GasNet
 • Voda: SMVaK a.s.
 • Kanalizace/splašková voda: SMVaK a.s.

Pro nově příchozí investory byla vybudována v jihovýchodní části lokality retenční nádrž na ploše 2 860 m2.

Zastavitelnost území:

Platí pravidlo 80:20, tedy 80 % plochy může být zastavěna, minimálně 20 % musí zůstat pro zeleň.

Výškové limity:

Výška staveb nesmí překročit limit 291 m n.m. (tzv. vodorovná úroveň letiště, kdy rostlý terén se pohybuje cca 245 -260 m n.m.), a to dle limitní studie řešené prostřednictví Řízení Letového provozu a schválené Úřadem pro civilní letectví. Limitní studie také stanovuje další výšky, od kterých je zapotřebí posuzovat individuálně vliv objektů na zaměřovací a komunikační zařízení letiště. V případě Strategické průmyslové zóny Ostrava Mošnov jde o 273 m n.m.


Dopravní dostupnost

Průmyslová zóna se nachází v blízkosti letiště Mezinárodního Letiště Leoše Janáčka, které je největším regionálním letištěm v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem. Z letiště jsou provozovány pravidelné i charterové pasažérské lety včetně cargo přepravy. Letiště disponuje veškerým potřebným vybavení pro odbavování leteckého nakladu, včetně skladových prostor a je schopno přijmout letadla všech velikostí. V současné době je v provozu pravidelná linka Ostrava – Londýn s leteckou společností Ryanair a Ostrava – Varšava, ze které je možno návaznými lety pokračovat do dalších více než 100 destinací v Evropě, severní Americe a Asii. Linku provozují polské aerolinky LOT Polish Airlines. Přes letní sezónu nabízí letecké společnosti spojení do zhruba 15 letních destinací.

Významnou součástí ostravského letiště je cargo. Síť linek pro nákladní dopravu tvoří pravidelné spojení do Lipska s DHL a linka do Kolína nad Rýnem s jednou z největších logistických společností na světě UPS. Pravidelné cargo spojení s Čínou, které na letišti funguje od roku 2019 bylo od února 2021 posíleno o další pravidelné spoje pro přepravu všeobecného nákladu.
V roce 2020 byl otevřen nový hangár, který umožní rozvoj další nákladní přepravy, i přímé napojení na železniční vlečku.

Území disponuje kolejovou tratí, která spojuje letiště s obcí Sedlnice a dále se ve Studénce napojuje na hlavní železniční koridor mezi Ostravou a Prahou nebo Brnem. Součástí stavby je zastřešený terminál, který s letištní odbavovací halou spojuje krytá chodba. Cestující se tak z vlaku na letiště dostanou suchou nohou. Kolejového napojení mohou využívat rovněž investoři v rozvojové lokalitě.

V ploše Ostrava Multimodial Airport Park byl v roce 2022 otevřen kolejový terminál s portálovými jeřáby, železniční vlečka pojme vlaky o délce až 700 m.

Lokalita je napojena na rychlostní komunikaci I58, která vede v těsné blízkosti areálu a tvoří přímé spojení s Ostravou a opačným směrem na Rožnov pod Radhoštěm. U města Příbor pak na I58 navazuje budoucí dálnice D48 (2 km), která bude po svém dokončení spojovat Bělotín, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Český Těšín. Na druhé straně má lokalita napojení na dálnici D1 (8,5 km).

Zóna je také dostupná skrz ostravskou a regionální hromadnou dopravu.  Několik desítek spojů zajišťuje obsluhu zóny na denní bázi.   Autobusové zástavky byly vybudovány i u závodů společností Mahle Behr a Hyundai Mobis.


Kontakt

V případě zájmu o tuto průmyslovou zónu se na nás obracejte prostřednictvím emailové adresy pozemky@ostrava.cz.


Galerie


Přílohy


Další informace

Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj memorandem ze září 2020 stvrdili zájem o spolupráci a společnou koordinaci při dalším rozvoji širšího zájmového území Mošnov. Rozvoj by se měl týkat především prodloužení kolejového vedení pro zajištění obslužnosti ploch připravovaných Moravskoslezským krajem, dále rozšíření silniční komunikační sítě a rozšíření technické infrastruktury. Průmyslová zóna se tak otevře dalším podnikatelským subjektům z oblasti logistiky, administrativy, výzkumu a vývoje.

LinkedIn