PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov

Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov (SPZ) o rozloze 200 ha, jejíž pozemky vlastní Statutární město Ostrava, je jedinečnou příležitostí pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť.

Zóna se nachází 25 km jižně od centra Ostravy, metropole regionu s více než 1,2 milionu obyvatel, a nabízí tak dostatečné kapacity pracovní síly v blízkém okolí.

Aktuálně působí ve Strategické průmyslové zóně Mošnov celkem 8 významných společností, které již v zóně proinvestovaly 15,7 mld. Kč a vytvořily téměř 3 900 pracovních míst (k 31. 12. 2020). Mezi společnosti sídlící ve Strategické průmyslové zóně Ostrava Mošnov patří:


Volné kapacity v SIZ /v mapě níže modře vymezené území/

V současné situaci je obsazenost zóny 80%. K prodeji zůstává 59,5 ha volných ploch.

 • 51,3 ha v jihovýchodní části Strategické průmyslové zóny. Plocha pro strategickou investici.
 • 5,5 ha v centrální části zóny (jsou k dispozici samostatně jako dva pozemky 2,89 ha a 2,56 ha, nebo dohromady jako celek 5,5 ha).
 • 2,6 ha ve východní části

Administrativní centrum /v mapě výše červeně vymezené území/

 • Areál je využíván jako komerční zóna a v současné době zde sídlí desítky firem.
 • Investorům nabízíme k dispozici plochu o celkové rozloze 10 hektarů (z celkových 26 hektarů), pozemky jsou ve vlastnictví města Ostravy.
 • Vzhledem k blízkosti mezinárodního letiště a atraktivní poloze v rámci zóny se předpokládá využití pro výstavbu nové administrativní budovy, výzkumných a vývojových zařízení , hotelu apod.
 • Město Ostrava bude pečlivě posuzovat architekturu nové výstavby.

Projekty privátních investorů


Technická infrastruktura

Všechny sítě připraveny na hranicích pozemků. Správci sítí:

 • Elektřina: ČEZ distribuce
 • Plyn: GridServices ve spolupráci s Innogy
 • Plyn: GasNet
 • Voda: SMVaK a.s.
 • Kanalizace/splašková voda: SMVaK a.s.

Pro nově příchozí investory byla vybudována v jihovýchodní části lokality retenční nádrž na ploše 2 860 m2.

Zastavitelnost území:

Platí pravidlo 80:20, tedy 80 % plochy může být zastavěna, minimálně 20 % musí zůstat pro zeleň.

Výškové limity:

Výška staveb nesmí překročit limit 291 m n.m. (tzv. vodorovná úroveň letiště, kdy rostlý terén se pohybuje cca 245 -260 m n.m.), a to dle limitní studie řešené prostřednictví Řízení Letového provozu a schválené Úřadem pro civilní letectví. Limitní studie také stanovuje další výšky, od kterých je zapotřebí posuzovat individuálně vliv objektů na zaměřovací a komunikační zařízení letiště. V případě Strategické průmyslové zóny Ostrava Mošnov jde o 273 m n.m.


Dopravní dostupnost

Průmyslová zóna se nachází v blízkosti letiště Mezinárodního Letiště Leoše Janáčka, které je největším regionálním letištěm v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem. Z letiště jsou provozovány pravidelné i charterové pasažérské lety včetně cargo přepravy. Letiště disponuje veškerým potřebným vybavení pro odbavování leteckého nakladu, včetně skladových prostor a je schopno přijmout letadla všech velikostí. V současné době je v provozu pravidelná linka Ostrava – Londýn s leteckou společností Ryanair. Obnova pravidelné linky do Varšavy, ze které je možno návaznými lety pokračovat do dalších více než 100 destinací v Evropě, severní Americe a Asii, je plánována na konec března 2022. Linku provozují polské aerolinky LOT Polish Airlines. Přes letní sezónu nabízí letecké společnosti spojení do zhruba 15 letních destinací. V současné době se jedná o dalších pravidelných linkách.

Významnou součástí ostravského letiště je cargo. Síť linek pro nákladní dopravu tvoří pravidelné spojení do Lipska s DHL a linka do Kolína nad Rýnem s jednou z největších logistických společností na světě UPS. Pravidelné cargo spojení s Čínou, které na letišti funguje od roku 2019 bylo od února 2021 posíleno o další pravidelné spoje pro přepravu všeobecného nákladu.
V roce 2020 byl otevřen nový hangár, který umožní rozvoj další nákladní přepravy, i přímé napojení na železniční vlečku.

Území disponuje kolejovou tratí, která spojuje letiště s obcí Sedlnice a dále se ve Studénce napojuje na hlavní železniční koridor mezi Ostravou a Prahou nebo Brnem. Součástí stavby je zastřešený terminál, který s letištní odbavovací halou spojuje krytá chodba. Cestující se tak z vlaku na letiště dostanou suchou nohou. Kolejového napojení mohou využívat rovněž investoři v rozvojové lokalitě.

V ploše Ostrava Multimodial Airport Park vznikne v nejbližší době kolejový terminál s portálovými jeřáby (stavba zahájena v září 2021), železniční vlečka pojme vlaky o délce až 700 m.

Lokalita je napojena na rychlostní komunikaci I58, která vede v těsné blízkosti areálu a tvoří přímé spojení s Ostravou a opačným směrem na Rožnov pod Radhoštěm. U města Příbor pak na I58 navazuje budoucí dálnice D48 (2 km), která bude po svém dokončení spojovat Bělotín, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Český Těšín. Na druhé straně má lokalita napojení na dálnici D1 (8,5 km).

Zóna je také dostupná skrz ostravskou a regionální hromadnou dopravu.  Několik desítek spojů zajišťuje obsluhu zóny na denní bázi.   Autobusové zástavky byly vybudovány i u závodů společností Mahle Behr a Hyundai Mobis.


Kontakt

V případě zájmu o tuto průmyslovou zónu se na nás obracejte prostřednictvím emailové adresy pozemky@ostrava.cz.


Galerie


Přílohy


Další informace

Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj memorandem ze září 2020 stvrdili zájem o spolupráci a společnou koordinaci při dalším rozvoji širšího zájmového území Mošnov. Rozvoj by se měl týkat především prodloužení kolejového vedení pro zajištění obslužnosti ploch připravovaných Moravskoslezským krajem, dále rozšíření silniční komunikační sítě a rozšíření technické infrastruktury. Průmyslová zóna se tak otevře dalším podnikatelským subjektům z oblasti logistiky, administrativy, výzkumu a vývoje.

LinkedIn