Proluky na ulici Českobratrská

Atraktivní pozemky v centrální části města na ulici Českobratrská, které jsou součástí nezastavěných ploch, se snadnou dopravní dostupností, v přímém dosahu městské hromadné dopravy a služeb občasné vybavenosti.

Českobratrská 1

Soubor pozemků, k.ú. Moravská Ostrava je součástí nezastavěné plochy ohraničené ulicí Českobratrskou, Janáčkovou, Poděbradovou a na jihu tvoří hranici zastavěná plocha s nádvořím.

  • Rozloha zájmového území je 1 747 (pozemky parc.č. 1902/1, 1903, k.ú. Moravská Ostrava), plocha pro zástavbu je 1 627 m².

Bližší informace k proluce uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy.


 

Soulad proluky s územním plánem

Nová zástavba podél těchto ulic, zvláště pak do ulice Českobratrské bude tvořit kvalitní uliční prostor, může navázat na blokovou strukturu či vytvořit zajímavý solitér. Podle platného územního plánu leží soubor pozemků v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení. Z hlediska způsobu využití se jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu – kombinace bydlení a občanského vybavení. Pozemky se nachází v městské památkové zóně Moravská Ostrava.


Lokace

V těsné blízkosti nabízené lokality vzniká nová kulturní čtvrť města. Kultura a kreativní odvětví jsou zásadními stavebními kameny každého města, Ostravu nevyjímaje.  Ostrava je velmi bohatá kulturním životem a širokou scénou institucí a tvůrců. Pracuje proto i na projektech kulturně-společenského rozvoje.

Nachází se zde veřejné prostranství kulturně–společenského centra PLATO. Historická budova bývalých městských jatek se do konce roku 2021 promění v galerii moderního umění. Ve veřejné mezinárodní soutěži zvítězil návrh polského architektonického studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, který patří k nejuznávanějším světovým architektům. V prostorách bývalých jatek vznikne výstavní prostor současného moderního umění pro galerii PLATO, do kterého bude díky otočným stěnám začleněn i venkovní prostor. Jeho šest výstavních sálů může být navzájem propojeno nebo mohou fungovat samostatně. V objektu budou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro.

V těsné blízkosti proluky je situován administrativní objekt Nordica i budovy jedné z nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí České republiky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

  • galerie PLATO: 1 min pěšky
  • ul. Nádražní: 5 min pěšky
  • ul. Stodolní: 5 min pěšky

Dopravní dostupnost:

   • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 1 min pěšky
   • MHD zastávka Stodolní (tram): 6 min pěšky
   • stanice bikesharingu:
    • Galerie PLATO: 1 min pěšky
    • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
   • železniční zastávka Stodolní: 9 min pěšky
   • Českobratrská ulice: v místě
   • ul. Nádražní: 1 min autem
   • ul. Místecká: 2 min autem

Přílohy

Regulační podmínky jsou ke stažení ZDE.


Fotogalerie

   • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí. Indikativní návrhy objektů v proluce na ulici Českobratrské jsou dílem Ing.arch. Pavla Řiháka.
   • Letecký snímek: zdroj Google Earth