Proluka Smetanovo náměstí

Soubor pozemků v centru města v k.ú. Moravská Ostrava ( parc. č. 3584/5, 200, 195/4, 192/4, 192/5, 192/2, 192/3, 192/8, 192/9, 192/7, 192/6, 147/4, 147/5, 147/2, 147/1, 190/2), které jsou součástí zastavěné plochy na nároží Smetanova náměstí a ulice Vojanovy.

Atraktivně umístěná proluka o velikost 1 500 m² je ze severu omezena stávajícím chráněným vzrostlým stromem, z východu ul. Vojanovou, z jihu Smetanovým náměstím a ze západu objekty a plochami stávající zástavby.

Plocha pro objekt činí cca 686 m². Výškou nepřesáhne ostatní stávající objekty, počet podlaží bude max. 5 NP (5 NP + podkroví).

Bližší informace k proluce uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy.


Soulad proluky s územím plánem

Jde o lokalitu v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení v okolí Masarykova náměstí, centrálního ostravského náměstí, která je svým vysokým potenciálem předurčena pro významné městské funkce, zejména bydlení, služby a obchody. Je však možné zde realizovat i administrativu, kulturní, vzdělávací, společenská zařízení apod..

Nová zástavba má nahradit dožilou zástavbu na západní straně proluky, doplnit městskou strukturu této lokality a vytvořit kvalitní uliční prostor.


Lokace

Atraktivitu pozemků zvyšuje přímý dosah městské hromadné dopravy a kulturní a společenský život v okolí, který naplňuje program nedalekého Divadla Antonína Dvořáka a Divadla loutek či akce sousedního areálu Výstaviště Černá louka.

K dění ve městě v oblasti hudby i vizuálního umění výrazně přispívá Fakulta umění Ostravské univerzity. Během dvou let vyrostou v prostoru Černé louky také nové univerzitní budovy právě pro tuto fakultu i zázemí pro zdraví a sport, které budou sloužit nejen studentům, ale také veřejnosti.

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

  • Masarykovo náměstí: 5 min pěšky
  • Divadlo loutek: 1 min pěšky
  • Divadlo A. Dvořáka: 1 min pěšky
  • Výstaviště Černá louka: 1 min pěšky
  • Nová Karolina: 10 min pěšky

Dopravní dostupnost:

  • MHD zastávka Výstaviště (tram/bus): 1 min pěšky
  • MHD zastávka Karolina (tram/bus): 7 min pěšky
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Místecká: 2 min autem
  • ul. Frýdecká: 2 min autem
  • ul. Bohumínská: 4 min autem

Město v současné době plánuje a připravuje podklady pro nový průběh ulice Pivovarské, která navazuje na současnou ulici Vojanovu. V budoucnu tato ulice propojí centrum města s územím Nové Karoliny – viz. letecký snímek ve fotogalerii.


Přílohy

Přílohy v zazipovaném souboru jsou ke stažení ZDE.

Seznam příloh: Proluka na Smetanově náměstí (prezentace); Regulační podmínky.


Fotogalerie

Indikativní ilustrace jsou dílem pana Ondřeje Sikuly.

Letecký snímek: zdroj Google Earth