Proluka Švabinského

Atraktivní pozemek parc. č. 293/7  (k. ú. Moravská Ostrava) o rozloze 579 m2 v  centrálním městském obvodu se nachází na pomezí ulic Švabinského a Porážkova. Pozemek  je snadno dopravně dostupný a je situován v přímém dosahu městské hromadné dopravy a služeb občanské vybavenosti.

O schválení prodeje rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy svým usnesením č. 0965/ZM1822/15 ze dne 24.6.2020. Oznámení o prodeji je zveřejněno na úřední desce pod č. 1029/2020 ZDE.

Pozemek ve vlastnictví Statutárního města Ostravy je svěřen městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.


Soulad území s územní plánem

Podle platného územního plánu leží pozemek v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení. Předpokládané využití: bytové domy, budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího území (např. obchody, služby, administrativa, úřady, soudy, kulturní, vzdělávací, sportovní, společenská a církevní zařízení, stravování, ubytování, vědeckotechnologická zařízení, zdravotní a sociální zařízení – ordinace, domovy důchodců, charitativní zařízení) samostatné nebo integrované do domů s bydlením.

Více informací naleznete ve výtahu platného Územního plánu v příloze níže.


Lokalita

Pozemek se nachází v širším okolí historického jádra města,  v docházkové vzdálenosti přibližně 15 minut od centrálního Masarykova náměstí a 10 minut od obchodně-společenského centra Forum Nová Karolina.

Je situován na hranici území, které by se v budoucnu mělo stát novou kulturní čtvrtí města. V podstatě na dohled prochází obnovou budova  bývalých městských jatek, která se do konce roku 2021 promění v Galerii moderního umění.  V nedaleké populární ulici Stodolní sídlí řada stravovacích a ubytovacích zařízení. 

Další významnou institucí v blízkosti nabízeného pozemku je budova Galerie výtvarných umění v Ostravě.  Dům umění, památkově chráněný objekt z roku 1926, patří mezi skvosty ostravské architektury. Kvalita sbírek řadí galerii mezi 5 nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České republice.

Pozemek se nachází v městské památkové zóně Moravská Ostrava.


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

  • Ul. Stodolní (restaurace, kavárny): 3 min pěšky
  • Dům umění: 4 min pěšky
  • Ul. Nádražní (banky, pojišťovny, obchody….): 8 min pěšky
  • OC Forum Nová Karolina: 10 min pěšky

Dopravní dostupnost:

  • Železniční zastávka Ostrava Stodolní: 4 min pěšky
  • MHD zastávka Karolina: 7 min pěšky
  • MHD zastávka Náměstí republiky: 10 min pěšky
  • ul. Nádražní: 1 min autem
  • Českobratrská ulice: 2 min autem
  • ul. Místecká: 2 min autem
  • Ústřední autobusové nádraží: 3 min na kole
  • stanice bikesharingu:
   • Stodolní železniční zastávka: 4 min pěšky
   • Dům umění: 4 min pěšky

Předložení nabídek

Lhůta pro předkládání nabídek nebyla stanovena. Zastupitelstvo města Ostravy si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit či rozhodnout o prodeji této nemovitosti.

Zájemce by měl představit svůj investiční záměr a podat cenovou nabídku.

Nabídky prosím překládejte odboru majetkovému Magistrátu města Ostravy (např. v písemné podobě na adresu Statutární město Ostrava, odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava).


Dotazy k výzvě

Veškeré dotazy  k této výzvě prosím zasílejte na pozemky@ostrava.cz . Dotazy včetně odpovědí ze strany města budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách.


Přílohy

  • Výtah z platného ÚP (plochy smíšené) ke stažení ZDE
  • Oznámení o záměru prodeje ke stažení ZDE

Fotogalerie