Proluka na ulici Masná

Atraktivní nezastavěná plocha v centru města na ulici Masná o rozloze 1 770 m², tvořená pozemky parc. č. 1931/1, 1960/7, 1960/13, 1960/14, 1960/15, 1960/23 a 1940 v k. ú. Moravská Ostrava. Z celkové rozlohy představuje plocha pro objekty 1 100 m².

Soubor pozemků se nachází v místě původní historické zástavby, která však netvořila spolu s ostatními budovami uzavřený blok. Na sousední ploše, na nároží ulic Janáčkova a Masná, město v současné době realizuje projekt sedmipodlažního nájemního bytového domu.

Bližší informace k proluce uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy.


Soulad proluky s územním plánem

Podle platného územního plánu leží soubor pozemků v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení, tedy může jít o objekty pro bydlení, služby, obchody, administrativu, kulturní, vzdělávací, společenská zařízení apod.

Z hlediska způsobu využití se jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu  – s převládající funkcí bydlení (cca 80%).

Vzhledem k blokovému charakteru zástavby v okolí se doporučuje z hlediska urbanistické struktury navázat na sousední vznikající sedmipodlažní bytový dům a vytvořit novou ucelenou zástavbu podél prodloužené ulice Masné.


Lokace

V sousedství nabízeného území / protilehlé pozemky/ vzniká nová kulturní čtvrť města. Kultura a kreativní odvětví jsou zásadními stavebními kameny každého města, Ostravu nevyjímaje.  Ostrava je velmi bohatá kulturním životem a širokou scénou institucí a tvůrců. Pracuje proto i na projektech kulturně-společenského rozvoje.

Nachází se zde veřejné prostranství kulturně–společenského centra PLATOHistorická budova bývalých městských jatek se do konce roku 2021 promění v galerii moderního umění. Ve veřejné mezinárodní soutěži zvítězil návrh polského architektonického studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, který patří k nejuznávanějším světovým architektům. V prostorách bývalých jatek vznikne výstavní prostor současného moderního umění pro galerii PLATO, do kterého bude díky otočným stěnám začleněn i venkovní prostor. Jeho šest výstavních sálů může být navzájem propojeno nebo mohou fungovat samostatně. V objektu budou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro.

V docházkové vzdálenosti proluky probíhá i populární Stodolní ulice s širokou nabídkou stravovacích a ubytovacích zařízení a dalších služeb občanské vybavenosti.

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

  • galerie PLATO: 1 min pěšky
  • ul. Stodolní: do 1 min pěšky
  • ul. Nádražní: 5 min pěšky
  • OC Forum Nová Karolina: 3 min autem

Dopravní dostupnost:

  • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 6 min. pěšky
  • MHD zastávka Stodolní (tram): 5 min pěšky
  • stanice bikesharingu:
   • Galerie PLATO: 1 min pěšky
   • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
  • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Českobratrská: 2 min. autem
  • ul. Místecká: 3 min autem

Přílohy

Přílohy v zazipovaném souboru jsou ke stažení ZDE.

Seznam příloh: Proluka na ul. Masná (prezentace); Regulační podmínky včetně příloh.


Fotogalerie

  • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí. Indikativní návrhy objektu v proluce na ul. Masné jsou dílem pana Ondřeje Sikuly
  • Letecký snímek: zdroj Google Earth