P+R nemocnice

Pro jádrové území Ostravy je charakteristický deficit parkovacích míst. Zároveň město usiluje o zklidnění dopravy ve svém centru i širším okolí a jeho vizí  je  i zlepšení podmínek pro k životnímu prostředí šetrným druhům dopravy.

Cílem Ostravy je tedy rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání. Město proto připravilo PROJEKTY PARKOVACÍCH DOMŮ, pro které hledá developery.

Zaručujeme stabilní podnikatelské prostředí – město nebude podporovat bezplatné parkování v okolí. Požadujeme však respektování připraveného architektonického řešení a projektové přípravy.


PROČ TO CHCEME v číslech

Deficit parkovacích míst v jádrovém území (centrum včetně širšího okolí):

  • současný stav: deficit 2 000 parkovacích míst
  • stav v horizontu 10 let: ↑ deficitu až na 3 000 parkovacích míst

↑ poptávky po parkování:

  • území centrálního městského obvodu s cca 39 tis. obyvateli
  • rezidenční zóny: převaha parkování pouze pro rezidenty
  • parkování pro nerezidenty: poptávka výrazně převyšuje nabídku
  • území se sídlem významných společenských a správních institucí a firem
  • zástavba současných parkovišť objekty s novou funkcí
  • zástavba proluk města novými objekty s nadregionálním/nadnárodním dosahem

Parkovací dům u nemocnice

Objekt parkovacího domu je situována v proluce zastavěného území v k.ú. Moravská Ostrava v centrální časti města Ostravy (parc. č. 2470/2, 2470/3, 2472/1, 2472/2, 3596, 2471/1, 2471/3, 3595, 2620/31, 2473; 3597/1; 2510/1; 2507; 2474/1; 2620/53; 3597/1). Území vymezují ulice Odboje, Nemocniční, Hornopolní a Na Fifejdách.

Popis projektu

  • novostavba multifunkčního parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava
  • připravenost projektu: VYDANÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
  • zastavěná plocha: 5 615 m²
   • 2 936 m² podzemní část
   • 2 679 m² nadzemní část
  • obestavěný prostor: 65 455,9 m3
  • počet podlaží: 3 PP a 4 NP
   • podzemní/nadzemní patra:
    • parkování pro zaměstnance nemocnice
    • parkování pro ostatní uživatele (evidujeme zájem z kancelářského komplexu Tieto Towers)
   • přízemí objektu: občanská vybavenost
    • nemocniční lékárna: 963,6 m²
    • menší nájemní jednotky: 208 m²
    • technické zázemí a veřejné toalety: 491,7 m²
   • 4.NP: otevřené parkování na střeše objektu
  • počet parkovacích míst: 470 z toho:
   • 252 v podzemních podlažích a 218 v nadzemních podlažích
   • 27 míst pro imobilní, 6 míst pro dobíjení elektromobilů ve 2. NP
  • 32 míst pro úschovu kol
  • proluka nyní slouží jako povrchové parkoviště o kapacitě cca 110 míst
  • po dokončení projektu parkovacího domu, bude platit zákaz parkování v areálu nemocnice
  • město rovněž řeší vymezení rezidenční zóny v okolí nemocnice /=zóna s regulací parkování/

Soulad s územím plánem

Proluka se nachází v ploše zóny „Občanské vybavení“; kategorie „Přípustné využití – dopravní infrastruktura“.


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

Městská nemocnice Ostrava (v místě):

  • počet ambulantních ošetření/2018: cca 277 000
  • počet hospitalizovaných/2018: cca 29 000
  • počet zaměstnanců/2018: 1 922

Divadlo Petra Bezruče /DPB/  (6 min pěšky):

  • oblíbené divadlo s výjimečnou pověstí
  • patří mezi nejvýraznější divadla v České republice (řada ocenění, názory kritiků i ohlasy diváků)
  • programová náplň s orientací především na mladé diváky, studenty SŠ a VŠ
  • návštěvnost představení dosahuje/pravidelně i překračuje 100%
  • návštěvnost představení v budově DPB v r. 2018:
   • celková roční: 19 107 osob
   • průměrná měsíční: cca 1 911 osob (kapacita sálu 120-135 míst)

Tieto Towers – kancelářský komplex (8 min pěšky):

  • sídlo významné skandinávské IT společnosti, která v Ostravě zaměstnává cca 2 000 lidí

Dům kultury města Ostrava (9 min pěšky):

  • etablovaná ostravská instituce
  • pestrý kulturní, společenský a vzdělávací program pro všechny generace
  • sídlo prestižní kulturní instituce Janáčkovy filharmonie Ostrava a Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka (koncertní činnost)
  • návštěvnost r. 2018: 177 483 (včetně Janáčkovy filharmonie Ostrava); cca 325 000 (včetně návštěvnosti ostatních nájemců budovy – restaurace, fitness centrum apod.)
  • do r. 2024 rekonstrukce historického objektu a dostavba nové koncertní síně dle návrhu architektonického studia Steven Holl Architects z NY s kapacitou 1 200 – 1 400 míst

Bonver Aréna (5 min pěšky):

  • víceúčelová hala: basketbalové zápasy, koncerty, společenské akce
  • kapacita haly: cca 5 000 osob

Dopravní dostupnost:

  • MHD zastávka Nám. Republiky (trolejbus/tram): 2/3 min pěšky
  • železniční stanice „Stodolní“: 5 min pěšky
  • stanice bikesharingu v místě; dojezd na kole k:
   • vlaková zastávka „Stodolní“: 1 min
   • obchodní komplex Nová Karolina: 4 min
   • Masarykovo náměstí: 5 min
  • ul. Místecká: 1 min autem
  • ul. Českobratrská: 1 min autem
  • ul. 28. října: 1-2 min autem

Přílohy

Ke stažení ZDE.

Seznam příloh: Parkovací dům u nemocnice (prezentace v pdf.); Parkování Ostrava centrum – nabídka pozemků (prezentace v pdf.).


Fotogalerie

  • Vizualizace jsou dílem společnosti KANIA a.s.

Další projekty parkovacích domů