P+R Krajský úřad

Novostavba parkovacího domu na pozemcích parc. č. 2634/8 a 2634/47 o rozloze cca 9 400 m² v k.ú. Moravská Ostrava v širším centru města je situována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podél ulice 28. října, která zajišťuje nejen příjezd do centra města, ale je i urbanistickou osou městského obvodu Mariánského Hory a Hulváky (15 000 vozidel/24 hod).

Objekt supluje parkovací místa pro nedaleké instituce (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Dům kultury města Ostravy, Divadlo P. Bezruče), ale bude rovněž sloužit jako odstavné parkoviště pro centrum města.

Do roku 2024 se navíc protilehlý Dům kultury města Ostravy rozroste o nový koncertní sál  dle návrhu architektonického studia Steven Holl Architects z New Yorku s kapacitou 1 300 míst.

Kraj spolu s městem rovněž pracují na realizaci projektu nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny, která by měla stát na místě nedalekého povrchového parkoviště o kapacitě cca 200 míst.


Popis projektu

  • vzhled objektu je výsledkem architektonické soutěže
  • projekt ve fázi zpracování projektové dokumentace
  • 1 PP a 7 NP
   • může sloužit zejména pro parkování služebních vozidel a zaměstnanecké dopravy přilehlých administrativních objektů a návštěvníků OSSZ
   • pro návštěvníky administrativních a kulturních objektů
  • 600 parkovacích míst, včetně míst pro ZTP a míst pro elektromobily
  • 20+ cykloboxů v parteru; návaznost na plánovanou cyklostezku
  • flexibilní retail v předprostoru parkovacího domu
  • funkce sportoviště (využití střechy pro veřejné vybavení)
  • ekologické aspekty stavby:
   • retenční nádrž (závlaha, užitková voda)
   • centrální atrium (přirozené větrání i oslunění)
   • otevřený koncept fasád (eliminace prohřívání okolí)
   • zelené střechy a okolí stavby
  • plocha pro objekt nyní slouží jako povrchové odstavné parkoviště s přibližnou kapacitou 70 parkovacích stání

Průběh projektu

Dne 13.12.2021 bylo vydáno společné povolení, které 13.1.2022 nabylo právní moci.


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

Správní instituce: do 1 min pěšky

  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje: počet zaměstnanců 691
  • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj: počet zaměstnanců cca 150 (+cca dalších 100 pracovníků denně přijíždí do školících místností v budově)
  • OSSZ Ostrava: počet zaměstnanců: počet zaměstnanců 350 (vlastní parkoviště o kapacitě cca 120 stání – využití 50:50/zaměstnanci:klienti úřadu)

Dům kultury města Ostrava (3 min pěšky):

  • etablovaná ostravská instituce
  • pestrý kulturní, společenský a vzdělávací program pro všechny generace
  • sídlo prestižní kulturní instituce Janáčkovy filharmonie Ostrava a Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka (koncertní činnost)
  • návštěvnost r. 2019: 175 757 (včetně Janáčkovy filharmonie Ostrava); cca 316 000 (včetně návštěvnosti ostatních nájemců budovy – restaurace, fitness centrum apod.)
  • do r. 2025 rekonstrukce historického objektu a dostavba nového koncertního sálu dle návrhu architektonického studia Steven Holl Architects z NY s kapacitou 1 300 míst

Divadlo Petra Bezruče /DPB/  (5 min pěšky):

  • oblíbené divadlo s výjimečnou pověstí
  • patří mezi nejvýraznější divadla v České republice (řada ocenění, názory kritiků i ohlasy diváků)
  • programová náplň s orientací především na mladé diváky, studenty SŠ a VŠ
  • kapacita sálu: 120 míst
  • návštěvnost představení dosahuje/pravidelně i překračuje 100%
  • návštěvnost představení v budově DPB v r. 2019: 16 663 osob

Moravskoslezská vědecká knihovna (1 min)

  • nová budova instituce
  • stavbou objektu dojde ke zrušení povrchového parkoviště s kapacitou 200 míst
  • termín dokončení: 2023
  • denní návštěvnost: 2 000 osob
  • vlastní parkoviště objektu: 162 parkovacích míst (z toho 78 pro návštěvníky knihovny v podzemí a 84 pro ostatní na povrchu)

Dopravní dostupnost

  • MHD zastávka Kraj. úřad (tram): 2 min pěšky
  • obchodní komplex Fórum Nová Karolina: 4 min MHD
  • obchodní komplex Futurum: 10min MHD
  • ul. 28. října: v místě
  • ul. Místecká: 2 min autem
  • stanice bikesharingu: v místě
   • přehled stanic v místě: Krajský úřad, Zelená, Na Široké
   • obchodní komplex Fórum Nová Karolina: 5 min na kole
   • Masarykovo náměstí: 6 min na kole

Přílohy

Ke stažení ZDE.

Seznam příloh: Parkovací dům u krajského úřadu (prezentace v pdf.); Parkování Ostrava centrum – nabídka pozemků (prezentace v pdf.); Koncepční schéma, Řezy, Půdorys, Situace, Schémata.


Fotogalerie

   • Vizualizace jsou dílem Davida Kotka a Andrey Jaškové ze společnosti PROJEKTSTUDIO

Další projekty parkovacích domů

LinkedIn