P+R katedrála

Pro jádrové území Ostravy je charakteristický deficit parkovacích míst. Zároveň město usiluje o zklidnění dopravy ve svém centru i širším okolí a jeho vizí  je  i zlepšení podmínek pro k životnímu prostředí šetrným druhům dopravy.

Cílem Ostravy je tedy rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání. Město proto připravilo PROJEKTY PARKOVACÍCH DOMŮ, pro které hledá developery.

Zaručujeme stabilní podnikatelské prostředí – město nebude podporovat bezplatné parkování v okolí. Požadujeme však respektování připraveného architektonického řešení a projektové přípravy.


PROČ TO CHCEME v číslech

Deficit parkovacích míst v jádrovém území (centrum včetně širšího okolí):

  • současný stav: deficit 2 000 parkovacích míst
  • stav v horizontu 10 let: ↑ deficitu až na 3 000 parkovacích míst

↑ poptávky po parkování:

  • území centrálního městského obvodu s cca 39 tis. obyvateli
  • rezidenční zóny: převaha parkování pouze pro rezidenty
  • parkování pro nerezidenty: poptávka výrazně převyšuje nabídku
  • území se sídlem významných společenských a správních institucí a firem
  • zástavba současných parkovišť objekty s novou funkcí
  • zástavba proluk města novými objekty s nadregionálním/nadnárodním dosahem

Parkovací dům u katedrály

Novostavba parkovacího domu na pozemcích parc. č. 461/1 a 461/2 o celkové výměře 2 038 m² v k.ú. Moravská Ostrava. Proluka se nachází mezi nám. Msgre. Šrámka a ulicí Zámecká, v jihozápadní části Masarykova náměstí v centru Ostravy.

Původně na tomto místě v období od přelomu 19. a 20. století do konce 2. sv. války stál objekt Německé a měšťanské smíšené školy, který byl silně poškozen bombardováním koncem 2. světové války a po skončení války demolován. V přímém sousedství se nachází původní obchodní dům Bachner, který je dnes znám pod názvem Horník.

V současnosti se na volné ploše nachází placené parkoviště provozované Ostravskými komunikacemi, a.s. a dva provizorní jednopodlažní objekty jednoduché konstrukce (trafika, prodejna vaflí, nehtové studio.).

Zamýšlený projekt multifunkčního parkovacího domu by měl vyčistit prostor nám. Msgre. Šrámka a ul. Purkyňova od statické dopravy a navýšit kapacity parkovacích míst v centrální části města.


Popis projektu

  • novostavba multifunkčního parkovacího domu u Katedrály Božského Spasitele
  • zpracována dopravní studie území (autor: Dopravoprojekt Ostrava)
  • podmínkou kvalitní architektura vzešlá ze soutěže
  • počet podlaží: 2 PP a 7 NP:
   • podzemní patra: pro parkování
   • přízemí objektu: pro služby
    • nájemní jednotky: 827 m² (493 m²a 334 m²)
   • nadzemní patra:
    • 6 pater pro parkování
  • počet parkovacích míst: 337 z toho
   • 328 standardních parkovacích míst
   • 9 míst pro ZTP
  • obestavěný prostor: 49 250 m3
  • současné využití proluky:
   • povrchové parkoviště o kapacitě 36 míst
   • 2 provizorní jednopodlažní objekty jednoduché konstrukce (k odstranění)

Soulad s územním plánem

Proluka se nachází v ploše „Plochy smíšené – bydlení a občanská vybavenost“.


Další informace

   • počet rušených parkovacích míst v proluce a přímém okolí: 150 ks
   • plocha se nachází na území městské památkové zóny. Na stavební činnost se vztahuje povinnost odsouhlasení s výkonným orgánem státní památkové péče.
   • předpoklad realizace archeologického průzkumu:
    • proluka v místě původního demolovaného objektu (předpoklad původních PP historických objektů pod povrchem)
   • území je zasíťované všemi druhy podzemních inženýrských sítí, parovodní kanál, kolektor.

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

Centrum města

  • široká nabídka služeb občanské vybavenosti v přímém dosahu
  • historické centrum města s hlavním Masarykovým náměstím (1 min pěšky)
  • v docházkové vzdálenosti sídlo úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (3 min pěšky) a dalších správních institucí

Katedrála Božského Spasitele (1 min. pěšky)

  • bohoslužby (Ø 2/den)
  • denně zpřístupněna i pro běžné návštěvníky (v čase mezi ranní a večerní bohoslužbou)
  • kapacita: 216 míst k sezení

Divadlo J. Myrona (2 min pěšky)

  • jedno ze tří stálých scén Národního divadla Moravskoslezského (špička českého divadelního umění)
  • domovská scéna souboru operety/muzikálu, ale účinkuje i činoherní a baletní soubor
  • další program: setkání s umělci, debaty s odborníky, přednášky, besedy či výstavy
  • kapacita hlediště: 623 osob
  • v budově sídlí i scéna Divadla „12“ s kapacitou 60 osob
  • v letech 2017/2018 probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy, která ovlivnila provoz, proto níže uvádíme statistiku návštěvnosti za rok 2016
  • počet představení v r. 2016: 264
  • celková návštěvnost v r. 2016:  115 317 osob (= Ø 83,5%)

Ostravská univerzita – Filozofická fakulta (1 min pěšky)

  • počet studentů v r. 2018/2019: 1 984
  • v docházkové vzdálenosti (5 min) i rektorát univerzity či vybrané katedry dalších fakult

Galerie výtvarného umění v Ostravě (6 min pěšky)

  • největší sbírkotvorná galerie v Moravskoslezském kraji
  • patří mezi 5 nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v ČR
  • expozice, výstavy, edukační programy pro širokou veřejnost
  • celková návštěvnost v r. 2018:  101 146 osob

Divadlo loutek Ostrava (8 min pěšky)

  • profesionální loutková scéna (v r. 2019 oslavila 65. výročí od založení)
  • pravidelný divadelní program pro školy a veřejnost (celkem 642 v r. 2018)
  • arteterapeutické a výtvarné dílny (celkem 83 v r. 2018)
  • 2 divadelní scény; celkem 2 – 4 představení/den
  • celková návštěvnost v r. 2018:  81 816 osob (= 90%)
  • organizátor mez. loutkářského festivalu Spectaculo Interesse

 Výstaviště Černá louka (10 min pěšky)


Dopravní dostupnost

  • MHD zastávka „Elektra“ (tram/bus): 4 min pěšky
  • MHD zastávka „Most M. Sýkory (bus/trolejbus): 8 min pěšky
  • stanice bikesharingu v místě:
   • přehled stanic v místě: Nám. Msgre Šrámka, Masarykovo náměstí
  • ul. Nádražní: 1 min autem
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Českobratrská: 3 min autem
  • ul. Bohumínská: 5 min autem

Přílohy

Ke stažení ZDE.

Seznam příloh: Parkovací dům u katedrály (prezentace v pdf.); Parkování Ostrava centrum – nabídka pozemků (prezentace v pdf.); Koordinační studie.


Fotogalerie


Další projekty parkovacích domů