P+R Katedrála

 • Novostavba parkovacího domu na pozemcích parc. č. 461/1 a 461/2 o celkové výměře 2 038 m² v k.ú. Moravská Ostrava. Proluka se nachází mezi nám. Msgre. Šrámka a ulicí Zámecká, v jihozápadní části Masarykova náměstí v centru Ostravy v těsné blízkosti Katedrály Božského Spasitele.

Původně na tomto místě v období od přelomu 19. a 20. století do konce 2. sv. války stál objekt Německé a měšťanské smíšené školy, který byl silně poškozen bombardováním koncem 2. světové války a po skončení války demolován. V přímém sousedství se nachází původní obchodní dům Bachner, který je dnes znám pod názvem Horník.

V současnosti se na volné ploše nachází placené parkoviště provozované Ostravskými komunikacemi, a.s. a dva provizorní jednopodlažní objekty jednoduché konstrukce (trafika, prodejna vaflí, nehtové studio.).

Zamýšlený projekt multifunkčního parkovacího domu by měl vyčistit prostor nám. Msgre. Šrámka a ul. Purkyňova od statické dopravy a navýšit kapacity parkovacích míst v centrální části města.


Popis projektu

  • novostavba multifunkčního parkovacího domu u Katedrály Božského Spasitele
  • zpracována dopravní studie území (autor: Dopravoprojekt Ostrava)
  • architektonická soutěž ukončena (více informací o výsledcích )
  • počet podlaží: 2 PP a 7 NP:
   • podzemní patra: pro parkování
   • přízemí objektu: pro služby
    • nájemní jednotky
   • nadzemní patra:
    • 6 pater pro parkování
  • počet parkovacích míst: 417
   • z toho 9 míst pro ZTP
   • 10+ stání pro jízdní kola
   • 30+ parkovacích míst pro vozidla na plynový pohon
  • současné využití proluky:
   • povrchové parkoviště o kapacitě 36 míst
   • 2 provizorní jednopodlažní objekty jednoduché konstrukce (k odstranění)

Soulad s územním plánem

Proluka se nachází v ploše „Plochy smíšené – bydlení a občanská vybavenost“.


Další informace

   • počet rušených parkovacích míst v proluce a přímém okolí: 150 
   • plocha se nachází na území městské památkové zóny. Na stavební činnost se vztahuje povinnost odsouhlasení s výkonným orgánem státní památkové péče.
   • předpoklad realizace archeologického průzkumu:
    • proluka v místě původního demolovaného objektu (předpoklad původních PP historických objektů pod povrchem)
   • území je zasíťované všemi druhy podzemních inženýrských sítí, parovodní kanál, kolektor.
   • projekt je aktuálně ve fázi zpracování studie

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

Centrum města

  • široká nabídka služeb občanské vybavenosti v přímém dosahu
  • historické centrum města s hlavním Masarykovým náměstím (1 min pěšky)
  • v docházkové vzdálenosti sídlo úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (3 min pěšky) a dalších správních institucí

Katedrála Božského Spasitele (1 min. pěšky)

  • bohoslužby (Ø 2/den)
  • denně zpřístupněna i pro běžné návštěvníky (v čase mezi ranní a večerní bohoslužbou)
  • kapacita: 216 míst k sezení

Divadlo J. Myrona (2 min pěšky)

  • jedno ze tří stálých scén Národního divadla Moravskoslezského (špička českého divadelního umění)
  • domovská scéna souboru operety/muzikálu, ale účinkuje i činoherní a baletní soubor
  • další program: setkání s umělci, debaty s odborníky, přednášky, besedy či výstavy
  • kapacita hlediště: 623 osob
  • v budově sídlí i scéna Divadla „12“ s kapacitou 60 osob
  • celkový počet představení: 355 (D.J.M. i Divadlo 12)
  • celková návštěvnost v r. 2019:  cca 105 000 osob (= Ø 78%)

Ostravská univerzita – Filozofická fakulta (1 min pěšky)

  • počet studentů v r. 2019/2020: 1 867
  • v docházkové vzdálenosti (5 min) i rektorát univerzity či vybrané katedry dalších fakult

Galerie výtvarného umění v Ostravě (6 min pěšky)

  • největší sbírkotvorná galerie v Moravskoslezském kraji
  • patří mezi 5 nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v ČR
  • expozice, výstavy, edukační programy pro širokou veřejnost
  • celková návštěvnost v r. 2018:  101 146 osob
  • celková návštěvnost v r. 2019: 40 008 osob (z důvodu rekonstrukce byl objekt půl roku uzavřen)

Divadlo loutek Ostrava (8 min pěšky)

  • profesionální loutková scéna (v r. 2019 oslavila 65. výročí od založení)
  • pravidelný divadelní program pro školy a veřejnost (celkem 627 v r. 2019)
  • arteterapeutické a výtvarné dílny (celkem 87 v r. 2019)
  • 2 divadelní scény; celkem 2 – 4 představení/den
  • celková návštěvnost v r. 2018:  81 816 osob (= 90%)
  • celková návštěvnost v r. 2019: 68 307 osob (=90%); nižší návštěvnost oproti r. 2018 byla způsobena delším uzavřením hlavní scény divadla z důvodu opravy střechy budovy
  • organizátor mez. loutkářského festivalu Spectaculo Interesse

 Výstaviště Černá louka (10 min pěšky)


Dopravní dostupnost

  • MHD zastávka „Elektra“ (tram/bus): 4 min pěšky
  • MHD zastávka „Most M. Sýkory (bus/trolejbus): 8 min pěšky
  • stanice bikesharingu v místě:
   • přehled stanic v místě: Nám. Msgre Šrámka, Masarykovo náměstí
  • ul. Nádražní: 1 min autem
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Českobratrská: 3 min autem
  • ul. Bohumínská: 5 min autem

Přílohy

Parkovací dům u katedrály (prezentace v pdf.): ke stažení ZDE.


Fotogalerie

LinkedIn