P + R

Pro jádrové území Ostravy je charakteristický deficit parkovacích míst. Zároveň město usiluje o zklidnění dopravy ve svém centru i širším okolí a jeho vizí je i zlepšení podmínek pro k životnímu prostředí šetrným druhům dopravy.

Cílem Ostravy je tedy rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání. Město proto připravilo PROJEKTY PARKOVACÍCH DOMŮ, pro které hledá developery.

Zaručujeme stabilní podnikatelské prostředí – město nebude podporovat bezplatné parkování v okolí. Požadujeme však respektování připraveného architektonického řešení a projektové přípravy.