Ostravský mrakodrap

MĚSTO ZAHAJUJE VÝBĚR INVESTIČNÍHO PARTNERA

Záměrem statutárního města Ostrava je rekonstrukce věžového domu „Ostravský mrakodrap“ v atraktivní lokalitě centra města na ulici Ostrčilova na komfortní bytový dům PODLE NÁVRHU EVY JIŘIČNÉ. Součástí projektu je rovněž posílení parkovacích kapacit v podobě výstavby parkovacího domu v těsné blízkosti bytového domu pro jeho obyvatele i veřejnost. Ostrava má zájem stavbu realizovat za spolupráce soukromého sektoru. 

MĚSTO bude ZAINTERESOVÁNO na projektu I PO REALIZACI STAVBY, a to aktivně jakožto vlastník některých bytů a významného podílu na pozemku, jehož součástí bude parkovací dům.

Dříve než město vyhlásí záměr prodeje, realizovalo v posledních týdnech předběžné tržní konzultace k připravovanému projektu. Cílem předběžných tržních konzultací bylo zvýšení informovanosti zadavatele o poptávaném plnění veřejné zakázky, popřípadě identifikace jiných způsobů řešení, kterými lze splnit jeho potřeby, ve fázi přípravy samotného zadávacího řízení.

V rámci předběžných tržních konzultací dodavatelům město představilo svůj záměr, včetně navrhovaných detailů jak předmětu veřejné zakázky, tak dalších podmínek zadávacího řízení.

Od dodavatelů město očekávalo jednak vyjádření k záměru (včetně uvedení jiných vhodnějších či alternativních řešení) a také k otázkám uvedeným v jednotlivých kapitolách předběžných tržních konzultací.

Informace získané těmito předběžnými tržními konzultacemi jsou nyní analyzovány a budou využity pro účely zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky „Ostravský mrakodrap“. Město má totiž zájem vypořádat se před finálním nastavením zadávacích podmínek s výhradami potenciálních dodavatelů, které by činily záměr zadavatele nerealizovatelným či realizovatelným pouze s obtížemi.

Podrobné informace a podmínky k předběžným tržním konzultacím naleznete v části Přílohy níže.


Návrh z pera světoznámé Evy Jiřičné

Komplexní návrh rekonstrukce objektu zpracovalo renomované české studio AI – DESIGN světoznámé architektky a designérky Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera.

Mezi jejich realizace patří mimo jiné i první designový hotel ve střední a východní Evropě Hotel Josef v Praze, dále nová oranžerie na Pražském hradě, rekonstrukce kostela svaté Anny v Praze nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových, bytový komplex Sky Barrandov, Kongresové centrum Zlín a řada dalších. Za své realizace obdržel ateliér mnohá ocenění v zahraničí i u nás, včetně Grand Prix Obce architektů. Projekty jsou pravidelně publikovány v časopisech i knihách u nás i ve světě.


Popis projektu

  • pozemek ve vlastnictví města:
   • parc. č. 1013/54, jehož součástí je budova č.p. 2691, objekt občanské vybavenosti a části pozemku parc. č. 1014/45 ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
  • lukrativní lokalita centra
  • připravenost projektu:
  • bytový dům:
   • původní věžový dům postavený v letech 1965-1968
   • třetí nejvyšší stavba města (68 m, 22 pater)
   • 76 nově navržených bytů
   • komerční prostory
   • recepce, lobby
  • parkovací dům:
   • max. 2 NP
   • 130 – 170 parkovacích míst
   • pro obyvatele bytového domu i okolí

Lokalita

Předností pozemku je jeho poloha v centrální části města na ulici Ostrčilova. Nachází se v těsném sousedství Prokešova náměstí, jednoho z hlavních ostravských náměstí a sídla Magistrátu města Ostravy. Jde o velice atraktivní lokalitu s výbornou občanskou vybaveností i dopravní dostupností prostředky městské hromadné i vlastní dopravy.

Dům sousedí s prestižní mezinárodní školou „The Ostrava International School„, která jako jediná v České republice nabízí vzdělávání od školky přes základní školu až po maturitní ročníky s akreditací International Baccalaureate.

Atraktivnost zvyšuje i blízkost parku Komenského sady, který  patří mezi nejvýznamnější městské parky v Moravské Ostravě. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3 000 stromů. Kolem parku protéká řeka Ostravice. Je to ideální místo nejen pro procházky a příjemnou relaxaci, ale i sportovní vyžití – cyklistiku, in-line brusle, v zimě běžky. Dětem a rodičům slouží venkovní i vnitřní dětský koutek. Nachází se zde i kryté a venkovní tenisové kurty. 


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti

  • The Ostrava International School: 1 min. pěšky
  • Prokešovo náměstí: 3 min pěšky
  • Komenského sady s řekou Ostravice: 6 min pěšky
  • Divadlo J. Myrona: 13 min pěšky
  • OC Forum Nová Karolina: 6 min na kole/autem

Dopravní dostupnost

  • MHD zastávka Nová radnice (trolejbus): 3 min pěšky
  • MHD zastávka Důl Jindřich (tram): 7 min pěšky
  • stanice bikesharingu: „Prokešovo náměsti u kavárny“ 4 min pěšky
  • ul. Sokolská třída: do 1 min autem
  • ul. Českobratrská: 3 min autem
  • ul. Bohumínská: 4 min autem
  • ul. Místecká: 5 min autem

Proces předběžných tržních konzultací

Předběžné tržní konzultace probíhaly jednokolově výhradně formou písemné komunikace. Město si však vyhradilo možnost, zejména s ohledem na obsah vyjádření dodavatelů v prvním kole, vyhlásit další kolo předběžných tržních konzultací, které mohou být vedeny písemně nebo ústně.

Písemná komunikace probíhá elektronicky, prostřednictvím účtu zadavatele v elektronickém nástroji Tender arena, nebo prostřednictvím datové schránky zadavatele (ID DS: 5zubv7w). Dodavatel musí být pro možnost komunikace prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena registrován jako dodavatel (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz popř. www.fen.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu) a uživatel dodavatele musí disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. V případě komunikace prostřednictvím elektronického nástroje nebo datových schránek je zpráva doručena jejímu adresátovi bez ohledu na skutečnost, zda byla tato adresátem přečtena, popř. zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o nové zprávě, či nikoliv.

V případě dalšího kola předběžných tržních konzultací budou pravidla pro komunikaci stanovena při jeho vyhlášení.


Termín pro zaslání vyjádření

Pro vyjádření dodavatelů v prvním kole předběžných tržních konzultací v písemné podobě byla stanovena lhůta do 10.08.2021.


Další informace

V rámci předběžných tržních konzultací byly adresně osloveny níže uvedené subjekty – viz část Přílohy, přičemž současně jsou veškeré podklady, údaje a informace o předběžných tržních konzultacích uveřejněny na profilu zadavatele. Své vyjádření tak mohlo zadavateli poskytnout neomezený počet dodavatelů.

Dodavatelům nebudou v rámci předběžných tržních konzultací o připravované veřejné zakázce poskytnuty jiné informace než ty, které jsou uvedeny v textu předběžných tržních konzultací a v přílohách. Případné doplňující dotazy nebo vhodná další upřesnění dodavatelé uvádí přímo ve svých vyjádření.


Přílohy

Požadavky a podmínky zadavatele k této veřejné zakázce naleznete na profilu zadavatele ZDE, konkrétně jde o: 

  • Předběžné tržní konzultace – Ostravský mrakodrap
  • Oslovení dodavatelé
  • Příloha č. 1 – Investiční záměr pro stavbu Ostravský mrakodrap
  • Příloha č. 2 – Znalecký posudek
  • Příloha č. 3 – Stavebně technický průzkum
  • Příloha č. 4 – Kmitání I – průzkum
  • Příloha č. 5 – Stanovení důlních vlivů

Fotogalerie

  • Vizualizace objektu jsou dílem studia AI – DESIGN světoznámé architektky a designérky Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera.
  • Letecký snímek: zdroj Google Earth.