MASNÁ

Atraktivní nezastavěná plocha v centru města na ulici Masná tvořená pozemky parc. č. 1960/7, 1960/14, 1960/15, 1960/23-část v k. ú. Moravská Ostrava o velikosti cca 1 770 m2, z toho plocha k zastavění nadzemním objektem činí 1 100 m2.

Jde o velice lukrativní lokalitu se snadnou dopravní dostupností a nabídkou služeb občasné vybavenosti.

Bližší informace k nezastavěné ploše uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy.


Soulad proluky s územním plánem

Podle platného územního plánu leží soubor pozemků v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení, tedy může jít o objekty pro bydlení, služby, obchody, administrativu, kulturní, vzdělávací, společenská zařízení apod.

Z hlediska způsobu využití se jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu  – s převládající funkcí bydlení (cca 80%) a  parter bude z 80% využit pro komerční účely. Objekt bude mít jedno podzemní podlaží pro umístění parkovacích/odstavných stání..

Vzhledem k blokovému charakteru zástavby v okolí se doporučuje z hlediska urbanistické struktury navázat na sousední sedmipodlažní bytový dům a vytvořit novou ucelenou zástavbu podél prodloužené ulice Masné.


Lokace

Na sousední ploše, na nároží ulic Janáčkova a Masná, město v červnu 2021 dokončilo projekt sedmipodlažního nájemního bytového domu

Na rok 2022 je připravována dostavba místní komunikace Masná směrem k ulici Janáčkova.

V sousedství nabízeného území / protilehlé pozemky/ se nachází veřejné prostranství kulturně–společenského centra PLATO. Na jaře byla dokončena rekonstrukce historické budovy bývalých městských jatek. Ve veřejné mezinárodní soutěži zvítězil návrh polského architektonického studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, který patří k nejuznávanějším světovým architektům. V prostorách bývalých jatek vznikne výstavní prostor současného moderního umění pro galerii PLATO, do kterého bude díky otočným stěnám začleněn i venkovní prostor.

Multifunkční budova pro rezidenční bydlení i aktivní odpočinek, doplněná o obchodní parter vyroste i na dalším sousedním pozemku s názvem „Rezidence Stodolní“. Město uzavřelo smlouvu o prodeji komplexu nemovitostí se společností Linkcity Czech Republic a.s..  Architektonický návrh zpracovala renomovaná společností Bogle Architects

V těsné docházkové vzdálenosti tohoto nezastavěného území probíhá i populární Stodolní ulice s širokou nabídkou stravovacích a ubytovacích zařízení a dalších služeb občanské vybavenosti.


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

 • galerie PLATO: 1 min pěšky
 • ul. Stodolní: do 1 min pěšky
 • ul. Nádražní: 5 min pěšky
 • OC Forum Nová Karolina: 3 min autem

Dopravní dostupnost:

 • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 6 min. pěšky
 • MHD zastávka Stodolní (tram): 5 min pěšky
 • stanice bikesharingu:
  • Galerie PLATO: 1 min pěšky
  • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
 • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
 • ul. 28. října: 2 min autem
 • ul. Českobratrská: 2 min. autem
 • ul. Místecká: 3 min autem

Přílohy

Regulační podmínky včetně příloh ke stažení:


Fotogalerie

 • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí. 
 • Indikativní návrhy objektu v nezastavěném území na ul. Masné jsou dílem pana Ondřeje Sikuly
LinkedIn