Masná

Atraktivní nezastavěná plocha v centru města na ulici Masná tvořená pozemky parc. č. 1931/1, 1960/7, 1960/13, 1960/14, 1960/15, 1960/23 a 1940 v k. ú. Moravská Ostrava.

Zájmová plocha, v rámci které bude navržena nová zástavba formou polyfunkčního objektu, se sestává z pozemků parc.č. 1960/23-část, 1931/1-část, 1960/14-část, 1960/7 a 1960/15 je o velikosti cca 1 770 m2. Doporučená plocha pro zastavění nadzemním objektem je 1 100 m2.

Jmenované pozemky v zájmové ploše jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. Plocha parcel. č. 1940, 1960/13 je ve vlastnictví právnické osoby.

Soubor pozemků se nachází v místě původní historické zástavby, která však netvořila spolu s ostatními budovami uzavřený blok. Na sousední ploše, na nároží ulic Janáčkova a Masná, město v červnu 2021 dokončilo projekt sedmipodlažního nájemního bytového domu

Bližší informace k proluce uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy.


Soulad proluky s územním plánem

Podle platného územního plánu leží soubor pozemků v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení, tedy může jít o objekty pro bydlení, služby, obchody, administrativu, kulturní, vzdělávací, společenská zařízení apod.

Z hlediska způsobu využití se jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu  – s převládající funkcí bydlení (cca 80%).

Vzhledem k blokovému charakteru zástavby v okolí se doporučuje z hlediska urbanistické struktury navázat na sousední sedmipodlažní bytový dům a vytvořit novou ucelenou zástavbu podél prodloužené ulice Masné.


Lokace

Na rok 2022 je připravována dostavba místní komunikace směrem k ulici Janáčkova.

V sousedství nabízeného území / protilehlé pozemky/ vzniká nová kulturní čtvrť města. Kultura a kreativní odvětví jsou zásadními stavebními kameny každého města, Ostravu nevyjímaje.  Ostrava je velmi bohatá kulturním životem a širokou scénou institucí a tvůrců. Pracuje proto i na projektech kulturně-společenského rozvoje.

Nachází se zde veřejné prostranství kulturně–společenského centra PLATOHistorická budova bývalých městských jatek se do dubna 2022 promění v galerii moderního umění. Ve veřejné mezinárodní soutěži zvítězil návrh polského architektonického studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, který patří k nejuznávanějším světovým architektům. V prostorách bývalých jatek vznikne výstavní prostor současného moderního umění pro galerii PLATO, do kterého bude díky otočným stěnám začleněn i venkovní prostor.

V docházkové vzdálenosti tohoto nezastavěného území probíhá i populární Stodolní ulice s širokou nabídkou stravovacích a ubytovacích zařízení a dalších služeb občanské vybavenosti.

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

  • galerie PLATO: 1 min pěšky
  • ul. Stodolní: do 1 min pěšky
  • ul. Nádražní: 5 min pěšky
  • OC Forum Nová Karolina: 3 min autem

Dopravní dostupnost:

  • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 6 min. pěšky
  • MHD zastávka Stodolní (tram): 5 min pěšky
  • stanice bikesharingu:
   • Galerie PLATO: 1 min pěšky
   • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
  • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
  • ul. 28. října: 2 min autem
  • ul. Českobratrská: 2 min. autem
  • ul. Místecká: 3 min autem

Přílohy

Regulační podmínky včetně příloh v zazipovaném souboru jsou ke stažení ZDE.


Fotogalerie

  • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí. Indikativní návrhy objektu v nezastavěném území na ul. Masné jsou dílem pana Ondřeje Sikuly