Jak podat nabídku

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky a záměry prodeje

Rada města rozhodla vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení k této veřejné zakázce usnesením č. 08340/RM1822/128 ze dne 14. prosince 2021.

Termín pro podávání nabídek: 31.3.2022, do 10 hod

Způsob podání nabídek: nabídka dodavatele bude doručena pouze v elektronické podobě na adresu https://tenderarena.cz/profily/Ostrava k veřejné zakázce ID VZ0129465 (https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/480791). Pro podání nabídky v elektronické podobě se šifrovaným obsahem bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3. – Tender arena.

Zastupitelstvo města dne 19. 5. 2021 usnesením č. 1435/ZM1822/23 rozhodlo o záměru města prodat vybrané nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu.

Termín pro podávání nabídek: nebyl stanoven.

Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena na adresu jeho sídla (Magistrát města Ostravy,  Odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava).


 

Pokud vás zaujala některá jiná proluka či projekt, neváhejte nás kontaktovat. Je pravděpodobné, že na vyhlášení výzvy pracujeme či čekáme právě na váš zájem.