Jak podat nabídku

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky a záměry prodeje

Zastupitelstvo města dne 15.9. 2021 usnesením č. 1567/ZM1822/25 rozhodlo o záměru města prodat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Stodolní, Porážková, Masná), včetně všech součástí a příslušenství.

Termín pro zaslání nabídek: 30.11. 2021, do 12 hod

Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude uvedeno “Rezidence Stodolní – NEOTVÍRAT” a název a adresa sídla odesílatele.

 

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o záměru zřídit právo stavby  usnesením č. 1568/ZM/1822/25 dne 15.9.2021 k vybraným nemovitým věcem v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava.

Termín pro podávání nabídek: 15.11. 2021, do 12 hod

Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude uvedeno “Areál T-Park – NEOTVÍRAT” a název a adresa sídla odesílatele.

 

Zastupitelstvo města dne 19. 5. 2021 usnesením č. 1435/ZM1822/23 rozhodlo o záměru města prodat vybrané nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu.

Termín pro podávání nabídek: nebyl stanoven.

Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena na adresu jeho sídla (Magistrát města Ostravy,  Odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava).


 

Pokud vás zaujala některá jiná proluka či projekt, neváhejte nás kontaktovat. Je pravděpodobné, že na vyhlášení výzvy pracujeme či čekáme právě na váš zájem.