Jak podat nabídku

Aktuálně jsou vyhlášeny tyto výzvy k podání nabídek


Důležité informace

Rezidenční projekt Nové Lauby – jen ti zájemci, kteří vyjádřili předběžný zájem do 20. srpna 2020 10:00 hod, budou vyzváni zadavatelem k podání žádosti o účast v dalším kole zadávacího řízení. Termín pro podání žádosti o účast je stanoven do 10:00 hod, dne 29. 9. 2020.

Lhůta pro předkládání nabídek u Proluky Švabinského nebyla stanovena. Zastupitelstvo města Ostravy si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit či rozhodnout o prodeji této nemovitosti. Oznámení o záměru prodeje je zveřejněno i na úřední desce pod číslem 1029/2020.


Pokud vás zaujala i jiná proluka či projekt, neváhejte nás kontaktovat. Je pravděpodobné, že na vyhlášení výzvy pracujeme či čekáme právě na váš zájem.