Jak podat nabídku

Aktuálně jsou vyhlášeny tyto výzvy k podání nabídek


Důležité informace

Termín pro projevení zájmu o Rezidenční projekt Nové Lauby je stanoven do 20. srpna letošního roku. Preferujeme, aby dodavatelé vyjádřili předběžný zájem o veřejnou zakázku prostřednictvím datových schránek (ID DS 5zubv7w). Informace naleznete na těchto webových stránkách či ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

Termín pro podání nabídek u Pozemků pro nabíjecí stanice je stanoven do 21. srpna letošního roku. Přeložit nabídku je rovněž přípustné pouze v písemné podobě. Podmínky naleznete na těchto webových stránkách či na úřední desce pod číslem 762/2020.

Lhůta pro předkládání nabídek u Proluky Švabinského nebyla stanovena. Zastupitelstvo města Ostravy si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit či rozhodnout o prodeji této nemovitosti. Oznámení o záměru prodeje je zveřejněno i na úřední desce pod číslem 1029/2020.


Pokud vás zaujala i jiná proluka či projekt, neváhejte nás kontaktovat. Je pravděpodobné, že na vyhlášení výzvy pracujeme či čekáme právě na váš zájem.