Jak podat nabídku

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky a záměry prodeje

O zahájení předběžných tržních konzultací k připravované veřejné zakázce označené „Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu“ dle návrhu světoznámé Evy Jiřičné rozhodla Rada města Ostravy svým usnesením č. 07137/RM1822/109 ze dne 13. 7. 2021.

Termín pro zaslání vyjádření: 10. 8. 2021

Vyjádření dodavatele bude mít pouze písemnou elektronickou formu.

Zastupitelstvo města dne 19. 5. 2021 usnesením č. 1435/ZM1822/23 rozhodlo o záměru města prodat vybrané nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu.

Termín pro podávání nabídek: nebyl stanoven.

Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena na adresu jeho sídla (Magistrát města Ostravy,  Odbor majetku, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava).


 

Pokud vás zaujala některá jiná proluka či projekt, neváhejte nás kontaktovat. Je pravděpodobné, že na vyhlášení výzvy pracujeme či čekáme právě na váš zájem.