Jak podat nabídku

Zaujal Vás nabízený pozemek? Níže naleznete potřebné informace, jak správně podat nabídku.

Výzva k lokalitě Nové Laubystanoveny podmínky prodeje, které musíte splnit, aby nabídka mohla být posouzena.

Informace jsou rovněž zveřejněny na Úřední desce pod číslem:

      • 947/2019

Předložení nabídek:

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené:

    • „Blok Nové Lauby“ – neotvírat“ a názvem a adresou sídla odesílatele, doručené nejpozději do 31.10.2019 do 16:00 hodin.

na adresu:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30  Ostrava


Co bude následovat:

Po termínu podání nabídky, budete  vyzváni k osobní prezentaci svého záměru za účasti vedení města.


Máte další dotazy?

Pokud jste nenašli vše, co potřebujete vědět, neváhejte svůj dotaz poslat na email pozemky@ostrava.cz . Odpovědi na dotazy průběžně zveřejňujeme pod odkazem ZDE.

Výzvy jsou otevřené.  Odpovídáme oficiálně transparentně všechny dotazy, které nám jsou doručeny.