Dotazy a kontakt

Odpovědi na dotazy průběžně zveřejňujeme na této stránce . Své dotazy k výzvě směřujte na email pozemky@ostrava.cz .

Výzvy jsou otevřené.  Odpovídáme oficiálně a transparentně na všechny dotazy, které jsou nám doručeny.Předložení nabídek

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené:

    • „Blok Nové Lauby – neotvírat“ a názvem a adresou sídla odesílatele, doručené nejpozději do 31.10.2019 do 16:00 hodin.

na adresu:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30  Ostrava