ČESKOBRATRSKÁ

Atraktivní pozemky v centrální části města na ulici Českobratrská se snadnou dopravní dostupností, v přímém dosahu městské hromadné dopravy a služeb občanské vybavenosti.

Soubor pozemků, v k.ú. Moravská Ostrava, je součástí nezastavěné plochy ohraničené ulicí Českobratrská, Janáčkova, Poděbradova a na jihu tvoří hranici zastavěná plocha s nádvořím.

Rozloha zájmového území je 1 747 (pozemky parc.č. 1902/1, 1903, k.ú. Moravská Ostrava), plocha pro zástavbu je 1 627 m².

Z hlediska způsobu využití se jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu, kdy v parteru bude 80% komerční využití. Objekt bude mít jedno podzemní podlaží pro umístění parkovacích/odstavných stání.

Bližší informace k nezastavěné ploše uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy.


Soulad proluky s územním plánem

Podle platného územního plánu leží soubor pozemků v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení. Nezastavěná plocha je v místě původní historické zástavby, která tvořila kompaktní zastavění blokovou zástavbou na okraji centrální části města. Nová dostavba tak uzavře stávající blok a dotvoří uliční prostor. Pozemky se nachází v městské památkové zóně Moravská Ostrava.


Lokace

V těsné blízkosti nabízené lokality ožívá nová čtvrť města.

Nachází se zde veřejné prostranství kulturně–společenského centra PLATO. Na jaře byla dokončena rekonstrukce historické budovy bývalých městských jatek. Ve veřejné mezinárodní soutěži zvítězil návrh polského architektonického studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, který patří k nejuznávanějším světovým architektům. V prostorách bývalých jatek vznikne výstavní prostor současného moderního umění pro galerii PLATO, do kterého bude díky otočným stěnám začleněn i venkovní prostor.

Nedaleká ulice Masná doznává také významných změn.  Je připravována dostavba místní komunikace směrem k ulici Janáčkova. Na křížení ulic Janáčkova a Masná město v červnu 2021 dokončilo výstavbu sedmipodlažního nájemního bytového domu. Navazující pozemky v této ulici město rovněž nabízí soukromému investorovi k dostavbě např. linií bytových domů.  

Multifunkční budova pro rezidenční bydlení i aktivní odpočinek, doplněná o obchodní parter vyroste i na dalším nedalekém pozemku s názvem „Rezidence Stodolní“. Město uzavřelo smlouvu o prodeji komplexu nemovitostí se společností Linkcity Czech Republic a.s.. Architektonický návrh zpracovala renomovaná společností Bogle Architects

V těsné blízkosti území je dále situován administrativní objekt Nordica i budovy jedné z nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí České republiky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. O atraktivnosti území svědčí i několik dalších projektů privátních investorů. Např. projekt polyfunkčního domu Křižovatka, který vyroste během příštích let na rohu ulic Nádražní a Českobratrská. Jeho součástí budou byty, komerční prostory, podzemní garáže a také zelená střecha se zahradami.


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

 • galerie PLATO: 1 min pěšky
 • ul. Nádražní: 5 min pěšky
 • ul. Stodolní: 5 min pěšky

Dopravní dostupnost:

 • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 1 min pěšky
 • MHD zastávka Stodolní (tram): 6 min pěšky
 • stanice bikesharingu:
  • Galerie PLATO: 1 min pěšky
  • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
 • železniční zastávka Stodolní: 9 min pěšky
 • Českobratrská ulice: v místě
 • ul. Nádražní: 1 min autem
 • ul. Místecká: 2 min autem

Přílohy

Regulační podmínky včetně příloh ke stažení níže:


Fotogalerie

 • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí. 
 • Indikativní návrhy objektu v nezastavěné ploše na ulici Českobratrská jsou dílem p. Ondřeje Sikuly.
LinkedIn