Českobratrská

Českobratrská

Atraktivní pozemky v centrální části města na ulici Českobratrská se snadnou dopravní dostupností, v přímém dosahu městské hromadné dopravy a služeb občanské vybavenosti.

Soubor pozemků, v k.ú. Moravská Ostrava, je součástí nezastavěné plochy ohraničené ulicí Českobratrská, Janáčkova, Poděbradova a na jihu tvoří hranici zastavěná plocha s nádvořím.

  • Rozloha zájmového území je 1 747 (pozemky parc.č. 1902/1, 1903, k.ú. Moravská Ostrava), plocha pro zástavbu je 1 627 m².

Bližší informace k proluce uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy.


Soulad proluky s územním plánem

Nová zástavba podél těchto ulic, zvláště pak do ulice Českobratrské bude tvořit kvalitní uliční prostor, může navázat na blokovou strukturu či vytvořit zajímavý solitér. Podle platného územního plánu leží soubor pozemků v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení. Z hlediska způsobu využití se jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu – kombinace bydlení a občanského vybavení. Pozemky se nachází v městské památkové zóně Moravská Ostrava.


Lokace

V těsné blízkosti nabízené lokality vzniká nová kulturní čtvrť města. Kultura a kreativní odvětví jsou zásadními stavebními kameny každého města, Ostravu nevyjímaje.  Ostrava je velmi bohatá kulturním životem a širokou scénou institucí a tvůrců. Pracuje proto i na projektech kulturně-společenského rozvoje.

Nachází se zde veřejné prostranství kulturně–společenského centra PLATO. Historická budova bývalých městských jatek se do dubna 2022 promění v galerii moderního umění. Ve veřejné mezinárodní soutěži zvítězil návrh polského architektonického studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, který patří k nejuznávanějším světovým architektům. V prostorách bývalých jatek vznikne výstavní prostor současného moderního umění pro galerii PLATO, do kterého bude díky otočným stěnám začleněn i venkovní prostor.

Nedaleká ulice Masná doznává také významných změn.  Na rok 2022 je připravována dostavba místní komunikace směrem k ulici Janáčkova. Na křížení ulic Janáčkova a Masná město dokončilo v červnu 2021 výstavbu prvního sedmipodlažního bytového domu. Navazující pozemky v této ulici nyní  nabízí soukromému investorovi k dostavbě např. linií bytových domů.  

V těsné blízkosti území je dále situován administrativní objekt Nordica i budovy jedné z nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí České republiky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. O atraktivnosti území svědčí i několik projektů, které připravují soukromí developeři. Např. projekt polyfunkčního domu Křižovatka, který vyroste během příštích let na rohu ulic Nádražní a Českobratrská. Jeho součástí budou byty, komerční prostory, podzemní garáže a také zelená střecha se zahradami.

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

  • galerie PLATO: 1 min pěšky
  • ul. Nádražní: 5 min pěšky
  • ul. Stodolní: 5 min pěšky

Dopravní dostupnost:

   • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 1 min pěšky
   • MHD zastávka Stodolní (tram): 6 min pěšky
   • stanice bikesharingu:
    • Galerie PLATO: 1 min pěšky
    • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
   • železniční zastávka Stodolní: 9 min pěšky
   • Českobratrská ulice: v místě
   • ul. Nádražní: 1 min autem
   • ul. Místecká: 2 min autem

Přílohy

Regulační podmínky jsou ke stažení ZDE.


Fotogalerie

   • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí. Indikativní návrhy objektu v nezastavěné ploše na ulici Českobratrská jsou dílem p. Ondřeje Sikuly.