Českobratrská / B. Blachuta

Atraktivní pozemky v centrální části města na ulici Českobratrská / B. Blachuta se snadnou dopravní dostupností, v přímém dosahu městské hromadné dopravy a služeb občasné vybavenosti.

Soubor pozemků (parc. č. 1314/1, 1314/7, 1318/1, 1319/1) v k.ú. Moravská Ostrava je součástí nezastavěné plochy ohraničené ulicí Českobratrskou, Beno Blachuta, Žerotínovou, Poděbradovou a na severovýchodě tvoří hranici zastavěná plocha s nádvořím (dnes využíváno jako parkoviště) s navazující budovou.

  • Celková plocha nezastavěné plochy (zájmová plocha) je 1 055 m² a plocha pro zástavbu nadzemním objektem je 793 m².
  • Zájmová plocha je v majetku SMO.

Bližší informace k proluce uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy.


Soulad proluky s územním plánem

Nová zástavba podél ulice Českobratrské bude tvořit kvalitní uliční prostor, bude navazovat na vznikající blokovou strukturu, kterou vytvoří nová zástavba na pozemcích parc.č. 1319/15, 1329/1, 1329/3 a 1329/5 v k.ú. Moravská Ostrava. Objekty, realizované na parc.č. 1319/1 a 1319/15 na sebe budou navazovat štítovými stěnami.

Podle platného územního plánu leží soubor pozemků v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení. Z hlediska způsobu využití se jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu – kombinace bydlení a občanského vybavení.

Pozemky se nachází v městské památkové zóně Moravská Ostrava.


Lokace

V těsné blízkosti nabízené lokality vzniká nová kulturní čtvrť města. Kultura a kreativní odvětví jsou zásadními stavebními kameny každého města, Ostravu nevyjímaje.  Ostrava je velmi bohatá kulturním životem a širokou scénou institucí a tvůrců. Pracuje proto i na projektech kulturně-společenského rozvoje.

Nachází se zde veřejné prostranství kulturně–společenského centra PLATO. Historická budova bývalých městských jatek se do dubna 2022 promění v galerii moderního umění. Ve veřejné mezinárodní soutěži zvítězil návrh polského architektonického studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, který patří k nejuznávanějším světovým architektům. V prostorách bývalých jatek vznikne výstavní prostor současného moderního umění pro galerii PLATO, do kterého bude díky otočným stěnám začleněn i venkovní prostor.

Nedaleká ulice Masná doznává také významných změn.  Na rok 2022 je připravována dostavba místní komunikace směrem k ulici Janáčkova. Na křížení ulic Janáčkova a Masná město dokončilo v červnu 2021 výstavbu prvního sedmipodlažního bytového domu. Navazující pozemky v této ulici nyní  nabízí soukromému investorovi k dostavbě např. linií bytových domů.  

Na protějších ulicích je dále situován administrativní objekt Nordica i budovy jedné z nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí České republiky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. O atraktivnosti území svědčí i několik projektů, které připravují soukromí developeři. Např. projekt polyfunkčního domu Křižovatka, který vyroste během příštích let na rohu ulic Nádražní a Českobratrská. Jeho součástí budou byty, komerční prostory, podzemní garáže a také zelená střecha se zahradami.

Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

  • galerie PLATO: 1 min pěšky
  • ul. Nádražní: 5 min pěšky
  • ul. Stodolní: 5 min pěšky

Dopravní dostupnost:

   • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 1 min pěšky
   • MHD zastávka Stodolní (tram): 6 min pěšky
   • stanice bikesharingu:
    • Galerie PLATO: 1 min pěšky
    • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
   • železniční zastávka Stodolní: 9 min pěšky
   • Českobratrská ulice: v místě
   • ul. Nádražní: 1 min autem
   • ul. Místecká: 2 min autem

Přílohy

Regulační podmínky jsou ke stažení ZDE.


Fotogalerie

  • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí. Indikativní návrhy objektu v nezastavěné ploše na ulici Českobratrská / B. Blachuta jsou dílem p. Ondřeje Sikuly.