ČESKOBRATRSKÁ / B.BLACHUTA

Atraktivní pozemky v centrální části města na ulici Českobratrská / B. Blachuta se snadnou dopravní dostupností, v přímém dosahu městské hromadné dopravy a služeb občasné vybavenosti.

Soubor pozemků (parc. č. 1314/1, 1314/7, 1318/1, 1319/1) v k.ú. Moravská Ostrava je součástí nezastavěné plochy ohraničené ulicí Českobratrskou, Beno Blachuta, Žerotínovou, Poděbradovou a na severovýchodě tvoří hranici zastavěná plocha s nádvořím (dnes využíváno jako parkoviště) s navazující budovou.

Celková plocha nezastavěné plochy (zájmová plocha) je 1 055 m² a plocha pro zástavbu nadzemním objektem je 793 m².

Zájmová plocha je v majetku statutárního města Ostrava.

Bližší informace k nezastavěné ploše uvádí Regulační podmínky, které naleznete níže v části Přílohy.


Soulad proluky s územním plánem

Podle platného územního plánu leží soubor pozemků v ploše smíšeného způsobu využití – bydlení a občanské vybavení.

Nová zástavba podél ulice Českobratrské bude tvořit kvalitní uliční prostor, bude navazovat na vznikající blokovou strukturu, kterou vytvoří nová zástavba na pozemcích parc.č. 1319/15, 1329/1, 1329/3 a 1329/5 v k.ú. Moravská Ostrava.

Objekty, realizované na parc.č. 1319/1 a nově vzniklé parc.č.1319/15 na sebe budou navazovat štítovými stěnami (pozemek parc.č. 1319/1 je navržen k rozdělení z důvodu odprodeje jeho části – vznikne nová parc. č. 1319/15 – dle usnesení č.0383/ZMOb1822/16/21 zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a na základě geometrického plánu č.6239-16N2021).

Z hlediska způsobu využití se jako optimální jeví výstavba polyfunkčního domu, kdy v parteru bude 80% komerční využití. Objekt bude mít jedno podzemní podlaží pro umístění parkovacích/odstavných stání.

Pozemky se nachází v městské památkové zóně Moravská Ostrava.


Lokace

V těsné blízkosti nabízené lokality ožívá nová čtvrť města.

Nachází se zde veřejné prostranství kulturně–společenského centra PLATO. Na jaře byla dokončena rekonstrukce historické budovy bývalých městských jatek. Ve veřejné mezinárodní soutěži zvítězil návrh polského architektonického studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, který patří k nejuznávanějším světovým architektům. V prostorách bývalých jatek vznikne výstavní prostor současného moderního umění pro galerii PLATO, do kterého bude díky otočným stěnám začleněn i venkovní prostor.

Nedaleká ulice Masná doznává také významných změn.  Na rok 2022 je připravována dostavba místní komunikace směrem k ulici Janáčkova. Na křížení ulic Janáčkova a Masná město v červnu 2021 dokončilo výstavbu sedmipodlažního nájemního bytového domu. Navazující pozemky v této ulici nyní  nabízí soukromému investorovi k dostavbě např. linií bytových domů.  

Multifunkční budova pro rezidenční bydlení i aktivní odpočinek, doplněná o obchodní parter vyroste i na dalším nedalekém pozemku s názvem „Rezidence Stodolní“. Město uzavřelo smlouvu o prodeji komplexu nemovitostí se společností Linkcity Czech Republic a.s.. Architektonický návrh zpracovala renomovaná společností Bogle Architects.

V těsné blízkosti území je dále situován administrativní objekt Nordica i budovy jedné z nejvýznamnějších umělecko-vzdělávacích institucí České republiky Janáčkovy konzervatoře v OstravěO atraktivnosti území svědčí i několik dalších projektů privátních investorů. Např. projekt polyfunkčního domu Křižovatka, který vyroste během příštích let na rohu ulic Nádražní a Českobratrská. Jeho součástí budou byty, komerční prostory, podzemní garáže a také zelená střecha se zahradami.


Dostupnost k vybraným institucím/občanské vybavenosti:

 • galerie PLATO: 1 min pěšky
 • ul. Nádražní: 5 min pěšky
 • ul. Stodolní: 5 min pěšky

Dopravní dostupnost:

 • MHD zastávka Konzervatoř (bus/trolejbus): 1 min pěšky
 • MHD zastávka Stodolní (tram): 6 min pěšky
 • stanice bikesharingu:
  • Galerie PLATO: 1 min pěšky
  • železniční zastávka Stodolní: 3 min pěšky
 • železniční zastávka Stodolní: 9 min pěšky
 • Českobratrská ulice: v místě
 • ul. Nádražní: 1 min autem
 • ul. Místecká: 2 min autem

Přílohy

Regulační podmínky včetně příloh ke stažení:


Fotogalerie

 • VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí. 
 • Indikativní návrhy objektu v nezastavěné ploše na ulici Českobratrská / B. Blachuta jsou dílem p. Ondřeje Sikuly.
LinkedIn