Ostrava nabízí k prodeji dvě atraktivní plochy k zástavbě v samém centru města

Ostrava nabízí k prodeji jedinečné pozemky v centru města. Jde o proluky na území Karolina, plocha podél ulice 28. října v městském obvodu Moravská Ostrava. K prodeji jsou dvě samostatná území. První z nich pod označením Karolina /Slza/ , druhá pod označením Trojzubec. Obě jsou výborně napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu a městskou hromadnou dopravu. Jejich poloha umožňuje synergii budoucích funkcí nové zástavby a stávajících funkcí významných kulturních, společenských a obchodních institucí. Obě výzvy k podání nabídek jsou vyhlášeny do 30.9. 2019.


Pro obě stavby je vydané platné územní rozhodnutí. V případě, že je budoucí investor nebude chtít využít, bude nutné respektovat základní regulační podmínky pro danou lokalitu.

Výzvy jsou otevřené.  Odpovídáme oficiálně a transparentně na všechny dotazy, které nám jsou doručeny na email pozemky@ostrava.cz .


Více informací ZDE.

Trojzubec

Plocha pod označením Trojzubec se nachází v centru Ostravy mezi obchodním centrem Fórum Nová Karolina a historickou budovou Trojhalí. Pro stavbu je vydané platné územní rozhodnutí. V případě, že jej budoucí investor nebude chtít využít, je nutné se řídit základními regulačními podmínkami pro danou lokalitu. Plocha pro objekt má rozlohu 7 982 m2, přičemž výšková úroveň stavby by se měla pohybovat v úrovni minimálně tří nadzemních podlaží. K této hlavní ploše přiléhají okolní pozemky nutné pro fungování stavby, jejich prodej bude řešení dle potřeb a zájmu investora.

Zveřejněné podmínky prodeje najdete ZDE.

Karolina / Slza

Území v centru Ostravy o rozloze téměř 8 300 m2 ve tvaru slzy s výborným napojením na rychlostní silnici a městskou hromadnou dopravu, v bezprostřední blízkosti OC Fórum Nová Karolina. Plocha je obklopena komunikací 28.října, Těžařskou a Porážkovou. Pro stavbu je vydané platné územní rozhodnutí. V případě, že je budoucí investor nebude chtít využít, je nutné se řídit základními regulačními podmínkami pro danou lokalitu. Z hlediska typu zástavby by mělo jít o architektonicky kvalitní vícepodlažní objekt/soubor objektů městského typu, který odpovídá poloze v centrální části města s funkcí bydlení či občanské vybavenosti. Nově navržený objekt by měl do budoucna tvořit výškovou dominantu území. Výšková úroveň by měla být minimálně 12 nadzemních podlaží.

Zveřejněné podmínky prodeje najdete ZDE.

Cíle města

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit z centra Ostravy atraktivní a hojně navštěvované místo. Na mezinárodních veletrzích proto pravidelně prezentujeme investiční příležitosti včetně nabídky pozemků v centru.  Jen málokteré město může v dnešní době nabídnout k zástavbě tak lukrativní pozemky, jaké jsou aktuálně k mání v Ostravě. A informace o zájmu společností máme.  Prodávat budeme pouze v případě, že zájemce splní stanovené podmínky a jeho návrh bude kvalitní s pozitivním dopadem na dané území. Neustupujeme ani z našeho požadavku, aby v lokalitě Slza vznikla nová výšková dominanta Ostravy,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

„K prodeji nabízíme více než šestnáct tisíc metrů čtverečních v samém srdci města. Investor by tady mohl stavět hotel, administrativu, bydlení nebo prostory pro služby.  Tímto krokem chceme pomoci dotvořit území kolem Karoliny, které přímo navazuje na centrum města. Určitě se přitom nejedná o poslední pozemky, které nabídneme k prodeji. Připravujeme další výzvy se zaměřením na bytovou výstavbu v centrální části města,“ dodala investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Kontakt

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené „Trojzubec – neotvírat“  nebo „Karolina – neotvírat“ a adresou sídla odesílatele, doručené nejpozději do 30. 9. 2019 17:00 hodin na adresu:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30  Ostrava Pokračovat ve čtení „Kontakt“