Ostrava nabízí k prodeji atraktivní plochy k zástavbě v samém centru města

Území Karolina, plocha podél ulice 28. října v městském obvodu Moravská Ostrava, se dvěma samostatnými územími k prodeji s vydaným platným územním rozhodnutím. První z nich pod označením Karolina /Slza , druhá pod označením Trojzubec. Obě jsou výborně napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu a městskou hromadnou dopravu. Jejich poloha umožňuje synergii budoucích funkcí nové zástavby a stávajících funkcí významných kulturních, společenských a obchodních institucí. Obě výzvy k podání nabídek jsou vyhlášeny do 30.9. 2019.

Třetí proluka nazvaná „Nové Lauby“ se nachází v centrální části města Ostravy vedle Masarykova náměstí mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou. Jedná se o lokalitu, která byla dříve zastavěna blokovou zástavbou, snesenou pro její špatný technický stav. Řešené území je součástí městské památkové zóny. Zájemce o plochu se musí řídit platným územním rozhodnutím. Podání nabídek je vyhlášeno do 31.10. 2019.

Trojzubec

Plocha pod označením Trojzubec se nachází v centru Ostravy mezi obchodním centrem Fórum Nová Karolina a historickou budovou Trojhalí. Pro stavbu je vydané platné územní rozhodnutí. V případě, že jej budoucí investor nebude chtít využít, je nutné se řídit základními regulačními podmínkami pro danou lokalitu. Plocha pro objekt má rozlohu 7 982 m2, přičemž výšková úroveň stavby by se měla pohybovat v úrovni minimálně tří nadzemních podlaží. K této hlavní ploše přiléhají okolní pozemky nutné pro fungování stavby, jejich prodej bude řešení dle potřeb a zájmu investora.

Zveřejněné podmínky prodeje najdete ZDE.

Karolina / Slza

Území v centru Ostravy o rozloze téměř 8 300 m2 ve tvaru slzy s výborným napojením na rychlostní silnici a městskou hromadnou dopravu, v bezprostřední blízkosti OC Fórum Nová Karolina. Plocha je obklopena komunikací 28.října, Těžařskou a Porážkovou. Pro stavbu je vydané platné územní rozhodnutí. V případě, že je budoucí investor nebude chtít využít, je nutné se řídit základními regulačními podmínkami pro danou lokalitu. Z hlediska typu zástavby by mělo jít o architektonicky kvalitní vícepodlažní objekt/soubor objektů městského typu, který odpovídá poloze v centrální části města s funkcí bydlení či občanské vybavenosti. Nově navržený objekt by měl do budoucna tvořit výškovou dominantu území. Výšková úroveň by měla být minimálně 12 nadzemních podlaží.

Zveřejněné podmínky prodeje najdete ZDE.

Nové Lauby

Proluka nazvaná „Nové Lauby“ se nachází v centrální části města Ostravy vedle Masarykova náměstí mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou. Zájemce o plochu se musí řídit platným územním rozhodnutím. V souladu s územním rozhodnutím má být na předmětném pozemku umístěna novostavba obytného bloku s vegetačními plochými střechami a uvnitř ozeleněným atriem. Parter má být využit částečně pro bydlení a z části pro nebytové prostory. Celkový počet bytů má být 85. Parkování je navrženo v hromadné garáži, v počtu 3 podzemních podlaží se 174 parkovacími místy.

Podmínky výzvy včetně stanovení minimální ceny naleznete ZDE.

Cíle města

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit z centra Ostravy atraktivní a hojně navštěvované místo. Na mezinárodních veletrzích proto pravidelně prezentujeme investiční příležitosti včetně nabídky pozemků v centru.  Jen málokteré město může v dnešní době nabídnout k zástavbě tak lukrativní pozemky, jaké jsou aktuálně k mání v Ostravě. A informace o zájmu společností máme.  Prodávat budeme pouze v případě, že zájemce splní stanovené podmínky a jeho návrh bude kvalitní s pozitivním dopadem na dané území,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.